Informacije o bezbednosti

Čestitamo vam na kupovini nove Samsung mašine za pranje veša. Ovaj priručnik sadrži važne informacije o instalaciji, upotrebi i održavanju vašeg novog uređaja. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik da biste u potpunosti iskoristili brojne prednosti i funkcije ove mašine za pranje veša.

Šta treba da znate o bezbednosnim uputstvima

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik da biste saznali kako da bezbedno i efikasno upravljate velikim brojem opcija i funkcija vašeg novog uređaja. Sačuvajte ovaj priručnik na bezbednom mestu blizu uređaja kako bi vam uvek bio dostupan ubuduće. Koristite ovaj uređaj samo u predviđene svrhe, kao što je opisano u ovom priručniku.

Upozorenja i važna bezbednosna uputstva iz ovog priručnika ne obuhvataju sve moguće uslove i situacije do kojih može doći. Dužni ste da koristite svoje rasuđivanje i budete oprezni pri instalaciji, održavanju i korišćenju mašine za pranje veša.

Budući da se ova uputstva za rad odnose na više modela, karakteristike vaše mašine za pranje veša mogu neznatno da se razlikuju od karakteristika opisanih u ovom priručniku, pa se možda neki znakovi upozorenja neće odnositi na vaš uređaj. Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, obratite se najbližem servisnom centru ili potražite pomoć i informacije na adresi www.samsung.com.

Važni bezbednosni simboli

Šta znače ikone i simboli u ovom korisničkom priručniku:

UPOZORENJE: Opasnosti ili rizične radnje koje mogu da dovedu do teških telesnih povreda, smrti i/ili oštećenja imovine.

OPREZ: Opasnosti ili rizične radnje koje mogu da prouzrokuju telesne povrede i/ili oštećenje imovine.

NAPOMENA

Ovi znaci upozorenja služe za sprečavanje povreda.

Dosledno ih pratite.

Kada pročitate ovaj priručnik, odložite ga na sigurno mesto za buduću upotrebu.

Pre upotrebe uređaja, pročitajte sva uputstva.

Kao i kod svih uređaja koji koriste električnu energiju i sadrže pokretne delove, postoji izvesna opasnost pri upotrebi. Da biste bezbedno rukovali ovim uređajem, upoznajte se sa svim operacijama i budite pažljivi pri upotrebi uređaja.

Srpski - 4

Untitled-3 4

 

 

2014-03-18 �� 6:21:19