Informačné kódy

V prípade poruchy vašej automatickej práčky budete na displeji vidieť informačné kódy. Ak sa to stane, pred kontaktovaním zákazníckeho strediska spoločnosti Samsung alebo predajcu značky Samsung skontrolujte nižšie uvedenú tabuľku a vyskúšajte navrhované riešenie.

KÓDOVÝ SYMBOL

RIEŠENIE

 

 

 

dE

Uistite sa, že dvierka sú pevne uzatvorené.

Uistite sa, že bielizeň nie je zachytená v dvierkach.

 

 

Uistite sa, že je otvorený prívodný kohútik(-y) vody.

4E

Skontrolujte tlak vody.

Vyčistite sieťové filtre na vstupoch prívodu vody.

 

 

Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zauzlená alebo zanesená.

5E

Vyčistite odpadový filter.

Uistite sa, že je správne namontovaná odtoková hadica.

 

 

Várka bielizne je nevyrovnaná. Várku rozložte. Pranie jednej položky napr. prikrývky, vankúša

UE

 

alebo veľkého uteráka môže spôsobiť nerovnomerné rozloženie hmotnosti počas cyklu

 

 

odstreďovania; ak sa to stane, zobrazí sa chybový kód„UE“.

cE/3E/Uc

Zavolajte do zákazníckeho strediska spoločnosti Samsung.

 

 

 

Ohľadne všetkých kódov, ktoré nie sú uvedené vyššie, prípadne ak navrhované riešenie problém nenapraví, zavolajte do zákazníckeho strediska spoločnosti Samsung alebo vášmu predajcovi značky Samsung.

Slovenčina - 35

PROBLÉMOV RIEŠENIE 06  

Untitled-11 35

 

 

2014-03-18 �� 7:31:26