Korištenje perilice za rublje

Uz vašu novu perilicu za rublje tvrtke Samsung najteži dio pranja rublja bit će odluka koje rublje prvo oprati.

Informacije o deterdžentima i dodacima

Korištenje odgovarajućeg deterdženta

Vrsta deterdženta koju trebate koristiti ovisi o vrsti tkanine (pamuk, sintetika, osjetljiva odjeća, vuna), boji, temperaturi pranja i razini zaprljanosti. Uvijek koristite deterdžent sa “smanjenim pjenjenjem” koji je namijenjen automatskim perilicama za rublje.

Slijedite preporuke proizvođača deterdženta koje se temelje na težini rublja, razini zaprljanosti i tvrdoći vode u vašem području. Ako ne znate kakva je tvrdoća vode u vašem području, obratite se lokalnoj upravi za vodoopskrbu.

Ne koristite deterdžent koji se stvrdnuo ili prešao u čvrsto agregatno stanje jer bi mogao ostati u ciklusu ispiranja. To može uzrokovati neispravno ispiranje perilice ili rezultirati začepljenjem odvoda.

Korištenje ladice za deterdžent

Perilica za rublje ima odvojene odjeljke za deterdžent i omekšivač.

Dodajte sve dodatke za rublje u odgovarajuće odjeljke prije početka pranja.

OPREZ: Ne otvarajte ladicu za deterdžent za vrijeme rada perilice. U suprotnom biste se mogli izložiti vrućoj vodi ili pari.

Prilikom pranja velikih komada odjeće ne koristite sljedeće vrste deterdženata.

Deterdžent u tabletama i kapsulama

Deterdžent koji koristi kuglicu i mrežu

Odjeljak za deterdžent za pretpranje: Deterdžent za pretpranje ili štirka.

Odjeljak za deterdžent za glavno pranje: Deterdžent za glavno pranje, omekšivač vode, sredstvo za prednamakanje, izbjeljivanje i sredstvo za uklanjanje mrlja.

Odjeljak za omekšivač: Omekšivač (ne punite iznad crte MAKS. ).

1.Izvucite ladicu za deterdžent na gornjoj lijevoj strani perilice.

2. Dodajte preporučenu količinu deterdženta za rublje u odjeljak za deterdžent za glavno pranje prije pokretanja perilice.

Za upotrebu tekućeg deterdženta koristite pretinac za tekući deterdžent (pogledajte odjeljak “Korištenje tekućeg deterdženta (odabrani modeli)“ na stranici 20).

Ne stavljajte deterdžent u prahu u pretinac za tekući deterdžent.

KORIŠTENJE 03  

Hrvatski - 19

Untitled-619

 

 

2014-03-18 �� 7:23:40