Používání pračky

S novou pračkou Samsung bude nejnáročnějším úkolem při praní rozhodování, kterou dávku vyprat jako první.

Informace o pracím prostředku a přísadách

Použití správného pracího prostředku

Druh pracího prostředku, který je třeba použít, závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky„s nízkou mírou pěnění“, které jsou určeny pro automatické pračky.

Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti prádla, stupně zašpinění a tvrdosti vody v místě použití zařízení. Pokud neznáte tvrdost používané vody, vyžádejte si informace od místní vodárenské společnosti.

Nepoužívejte ztvrdlé nebo ztuhlé prací prostředky, protože mohou zůstat v prádle během cyklu máchání. Mohou způsobit, že pračka neprovede řádně máchání, nebo ucpat přepad.

Použití zásuvky pro prací prostředek

Pračka je vybavena oddělenými přihrádkami pro dávkování pracího prostředku a aviváže. Před spuštěním pračky přidejte každou přísadu do správné přihrádky.

VAROVÁNÍ: Je-li pračka v chodu, neotvírejte zásuvku pro prací prostředek. Hrozí opaření horkou vodou nebo párou.

Při praní velkých kusů prádla nepoužívejte následující typy pracích prostředků.

Prací prostředky ve formě tablet a kapslí

Prací prostředky v kuličce nebo v síťce

Přihrádka na prostředek pro předpírku: Prací prostředek pro předpírku nebo škrob.

Přihrádka na prostředek pro hlavní praní: Prací prostředek pro hlavní praní, změkčovadlo vody, prostředek pro předběžné namáčení, bělicí prostředek a odstraňovač skvrn.

Přihrádka na aviváž: Aviváž (plňte maximálně po rysku MAX ).

1.V levé horní části pračky vytáhněte zásuvku na prací prostředek.

2. Před spuštěním pračky přidejte doporučené množství pracího prostředku do přihrádky na prací prostředek pro hlavní praní .

Chcete-li použít tekutý prací prostředek, použijte přepážku na tekutý prací prostředek (viz část„Použití tekutého pracího prostředku (vybrané modely)“ na straně 20).

Do přepážky na tekutý prací prostředek nesmíte přidávat sypký prací prášek.

POUŽITÍ 03  

Čeština - 19

Untitled-219

 

 

2014-03-18 �� 6:19:45