Izpolnjevanje zahtev za namestitev

Napajanje in ozemljitev

OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte podaljškov.

Uporabljajte le napajalni kabel, ki je priložen vašemu pralnemu stroju.

Med pripravo namestitve se prepričajte, da sta za napajanje na voljo:

varovalka ali prekinjalo 220−240 V, 50 Hz, AC,

ločen tokokrog samo za pralni stroj.

Pralni stroj mora biti ozemljen. V primeru težav ali okvare pralnega stroja ozemljitev zagotovi pot za tok z najmanjšo upornostjo in tako zmanjša tveganje električnega udara.

Pralnemu stroju je priložen napajalni kabel z ozemljitvenim vtičem s tremi nožicami, ki ga vključite v pravilno nameščeno in ozemljeno vtičnico.

OPOZORILO: Ozemljitvenega kabla nikoli ne priključite na plastične vodovodne cevi, plinske vode ali cevi za toplo vodo.

Nepravilna priključitev prevodnika za ozemljitev aparata lahko povzroči električni udar. Pralni stroj naj pred uporabo pregleda usposobljen električar ali serviser, da se prepričate, ali je aparat ustrezno ozemljen.

POZOR: Ne spreminjajte vtiča, ki je bil priložen pralnemu stroju. Če se ne prilega vtičnici, naj vam usposobljen električar namesti ustrezno vtičnico.

Dovod vode

Pralni stroj se bo pravilno polnil, ko bo vodni tlak med 50 in 800 kPa. Vodni tlak, nižji od 50 kPa, lahko povzroči okvaro ventila za vodo, saj se ta ne more popolnoma zapreti. Ali pa krmilniki pralnega stroja ne bodo sposobni upravljati tlaka in se bo pralni stroj zato izklopil. (V kontrolnike je vgrajena omejitev časa polnjenja, ki je zasnovana za preprečevanje razlitja ali poplavljanja, če se notranja cev odpne.)

Vodne pipe ne smejo biti dlje kot 120 cm od zadnje strani pralnega stroja, da lahko priložene dovodne cevi za vodo povežete s pralnim strojem.

Večina trgovin z vodovodno opremo prodaja dovodne cevi za vodo različnih dolžin do 305 cm.

Tveganje za puščanje in poškodbe zaradi vode lahko zmanjšate tako, da:

olajšate dostop do vodnih pip.

zaprete pipe, ko pralnega stroja ne uporabljate.

redno preverjate, ali so na pritrdilnih elementih dovodnih cevi za vodo razpoke.

OPOZORILO: Pred prvo uporabo pralnega stroja na vseh pritrdilnih mestih na ventilu za vodo in pipah preverite, ali prihaja do puščanja.

Slovenščina - 12

Untitled-712

 

 

2014-03-18 �� 4:06:59