Čištění pračky

Pračka udržovaná v čistém stavu podává lepší výkon, nevyžaduje zbytečné opravy a má delší životnost.

Nouzové vypuštění pračky

 

Došlo k výpadku proudu, vypusťte veškerou zbývající vodu, než začnete vyndávat prádlo.

 

1.

Odpojte pračku od elektrické zásuvky.

 

2.

Otevřete kryt filtru (A) zatlačením a zatažením za výstupek.

A

3.Připravte si nádobu.

Zbytkové vody může být relativně velké množství. Proto použijte velkou nádobu.

4. Vytáhněte nouzovou vypouštěcí hadici (C) a konec nouzové vypouštěcí hadice (C) umístěte do nádoby.

B

5.Uchopte uzávěr nouzového vypouštění (B) na konci nouzové vypouštěcí

hadice (C) a pomalu jej vytáhněte.

6. Vypusťte veškerou vodu do nádoby.C

7. Nasaďte uzávěr nouzového vypouštění a zasuňte zpět nouzovou vypouštěcí hadici.

8. Zavřete kryt filtru.

Čeština - 30

Untitled-230

 

 

2014-03-18 �� 6:19:48