Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes un tās padziļinājuma tīrīšana

1.Nospiediet atbrīvošanas sviru (A), kas atrodas mazgāšanas līdzekļa atvilktnes

iekšpusē, un izvelciet to ārā.

A

2. Izņemiet atbrīvošanas sviru (A) un šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni no mazgāšanas līdzekļa atvilktnes.

3.Nomazgājiet visas detaļas zem tekoša ūdens.

4.Iztīriet mazgāšanas līdzekļa atvilktnes padziļinājumu ar vecu zobu birsti.

5.Ievietojiet atbrīvošanas sviru (A) un šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni atpakaļ, uzmanīgi iebīdot tos mazgāšanas līdzekļa atvilktnē.

6. Iebīdiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni atpakaļ.

7.Lai izņemtu atlikušo mazgāšanas līdzekli, palaidiet ciklu Rinse+Spin (Skalošana un centrifūga), neievietojot cilindrā veļu.

Sieta filtra tīrīšana

Tīriet sieta filtru vismaz reizi gadā vai tad, kad parādās„4E”kļūdas kods.

1.Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektropadeves kontaktligzdas.

2.Izslēdziet veļas mazgājamās mašīnas ūdens padevi.

3. Atvienojiet ūdens padeves caurules„L”veida savienojumu no ūdens pievada mašīnas

aizmugurē, pagriežot detaļu (A). Lai novērstu ūdens padeves caurulē esošā gaisa spiediena izraisītu ūdens izšļākšanos, aizklājiet caurules savienojumu ar audumu.

A

4.Ar knaiblēm uzmanīgi izvelciet sieta filtrus no ūdens pievada un izskalojiet tos zem tekoša ūdens, līdz tie ir tīri.

5.Uzstādiet sieta filtrus atpakaļ.

6.Pievienojiet„L”veida savienojumu atpakaļ pie ūdens pievada.

7.Pārliecinieties, vai savienojumi ir ūdensnecaurlaidīgi, un atgrieziet ūdens krānu.

Latviešu - 32

Untitled-8 32

 

 

2014-03-18 �� 7:26:41