WF70F5**** WF60F4****

WF71F5**** WF61F4****

WF72F5**** WF62F4****

WF7AF5**** WF6AF4****

Перална машина

Ръководство за потребителя

представете си възможностите

Благодарим ви за закупуването на този продукт на Samsung.

Untitled-51

 

 

2014-03-18 �� 7:21:56