Zadovoljavanje preduvjeta za montažu

Napajanje strujom i uzemljenje

UPOZORENJE: Nikada nemojte koristiti produžni kabel.

Koristite samo kabel za napajanje koji je isporučen uz perilicu.

Prilikom pripreme montaže provjerite zadovoljava li napajanje sljedeće preduvjete:

Osigurač ili prekidač strujnog kruga za izmjeničnu struju od 220 - 240 V / 50 Hz

Zasebno napajanje samo za perilicu za rublje

Perilica za rublje mora biti uzemljena. Ako perilica neispravno radi ili se pokvari, uzemljenje će smanjiti opasnost od strujnog udara stvaranjem puta najmanjeg otpora za električnu struju.

Perilica za rublje isporučuje se s kabelom za napajanje s trozubnim utikačem s uzemljenjem za korištenje u ispravno ugrađenoj i uzemljenoj utičnici.

UPOZORENJE: Nikada nemojte spajati žicu za uzemljenje na plastične vodovodne vodove, plinske vodove ili cijevi za toplu vodu.

Neispravno spojeni vodič za uzemljenje opreme može dovesti do strujnog udara. Provjerite kod ovlaštenog električara ili servisera ako niste sigurni je li perilica za rublje ispravno uzemljena.

OPREZ: Ne mijenjajte utikač isporučen uz perilicu. Ako utičnica ne odgovara utikaču, od ovlaštenog električara zatražite da ugradi ispravnu utičnicu.

Dovod vode

Perilica za rublje ispravno će se napuniti ako tlak vode iznosi između 50 kPa i 800 kPa. Tlak vode niži od 50 kPa može dovesti do kvara ventila za vodu, zbog čega se ventil neće moći do kraja zatvoriti. Osim toga, kontrole perilice možda neće izdržati tlak i doći će do isključivanja perilice (u kontrole je ugrađeno vremensko ograničenje za punjenje kako bi se spriječilo prelijevanje ili poplava u slučaju otpuštanja unutarnje cijevi).

Slavine za vodu moraju se nalaziti unutar 120 cm od stražnje strane perilice za rublje kako bi isporučene cijevi za dovod vode dosegnule perilicu.

U većini trgovina s vodovodnim instalacijama prodaju se cijevi za dovod vode raznih dužina, do 305 cm.

Opasnost od istjecanja vode i štete uzrokovane vodom možete smanjiti na sljedeće načine:

Osigurajte laku dostupnost slavina za vodu.

Zatvorite slavine za vodu kada se perilica ne koristi.

Povremeno provjerite propuštaju li priključci cijevi za dovod vode.

UPOZORENJE: Prije prvog korištenja perilice provjerite sve spojeve na ventilu za vodu i propuštanje na priključcima.

Hrvatski - 12

Untitled-612

 

 

2014-03-18 �� 7:23:38