5. KORAK – Priključivanje perilice za rublje na napajanje

Priključite kabel napajanja u zidnu utičnicu s izmjeničnom strujom od 220 - 240 V / 50 Hz, zaštićenu osiguračem ili prekidačem strujnog kruga (više informacija o preduvjetima za električno priključivanje i uzemljenje potražite u odjeljku “Napajanje strujom i uzemljenje“ na stranici 12).

Probni ciklus

Provjerite jeste li ispravno montirali perilicu pokretanjem ciklusa Rinse+Spin (Ispiranje + centrifugiranje) po dovršetku montaže.

6. KORAK – Pokretanje načina rada za kalibraciju

Vaša perilica rublja tvrtke Samsung automatski određuje težinu rublja. Za preciznije mjerenje težine preporuča se pokretanje funkcije Calibration Mode (Način rada za kalibraciju) odmah po dovršenju montiranja perilice za rublje. Slijedite korake u nastavku kako biste pokrenuli Calibration Mode (Način rada za kalibraciju).

Prije nego pokrenete Calibration Mode (Način rada za kalibraciju), pobrinite se da se ništa ne nalazi u bubnju i na gornjoj površini perilice za rublje.

1.Isključite perilicu za rublje.

2.Pritisnite gumb Napajanje istovremeno držeći pritisnutima gumbe Temp. (Temperatura) i Delay End (Odgoda završetka pranja). Perilica za rublje će se uključiti, a na zaslonu će se prikazati “CLB”.

3.Pritisnite gumb Pokretanje/pauza kako biste aktivirali Calibration Mode (Način rada za kalibraciju).

4.Bubanj će se okretati u smjeru kazaljke na satu i suprotno od njega 3 minute.

5.Kada se dovrši Calibration Mode (Način rada za kalibraciju), na zaslonu se prikazuje “End” i perilica za rublje se automatski isključuje.

6.Perilica za rublje spremna je za korištenje.

Hrvatski - 18

Untitled-618

 

 

2014-03-18 �� 7:23:39