Čišćenje filtra za čestice

Čišćenje filtra za čestice preporučuje se 5 do 6 puta godišnje ili kada se pojavi poruka s pogreškom “5E”. Ako se u filtru za čestice nakupe strane čestice, smanjit će se učinkovitost pranja.

OPREZ: Provjerite jeste li isključili perilicu za rublje iz strujne utičnice prije čišćenja filtra za čestice.

OPREZ: Ne rastavljajte filtar za čestice za vrijeme rada perilice jer bi mogla isteći vruća voda.

1. Otvorite poklopac filtra tako da pritisnete i povučete ručicu.

A

2. Uklonite preostalu vodu (pogledajte odjeljak “Ispuštanje vode iz perilice za rublje u slučaju nužde“ na stranici 30).

Ako odvojite filtar za čestice bez ispuštanja preostale vode, preostala voda može iscuriti.

3. Odvrnite čep filtra za čestice (A) okretanjem ulijevo.

4. Isperite prljavštinu i druge nakupine iz filtra za čestice. Provjerite je li propeler odvodne pumpe iza filtra za čestice blokiran.

5. Vratite filtar za čestice na njegovo mjesto.

6. Zatvorite poklopac filtra.

Filtar za čestice svakako vratite na mjesto nakon što ga očistite. Ako se filtar za čestice ne vrati na svoje mjesto u perilici, ona može neispravno funkcionirati ili ispuštati vodu.

Čvrsto zategnite filtar za čestice nakon što ga očistite. U suprotnom može doći do neispravnog funkcioniranja ili istjecanja vode.

Čišćenje vanjskih dijelova perilice

1.Mekom tkaninom i neabrazivnim sredstvom za čišćenje obrišite površine perilice za rublje, uključujući upravljačku ploču.

2.Površine osušite mekom tkaninom.

OPREZ: Perilicu za rublje nemojte polijevati vodom.

Hrvatski - 31

ČIŠĆENJE 04  

Untitled-631

 

 

2014-03-18 �� 7:23:43