Pranje veša prvi put

Pre prvog pranja veša mašina mora da završi jedan ceo prazan ciklus (tj. bez veša).

1.Uključite dovod vode u mašinu za pranje veša.

2.Dodajte malu količinu deterdženta u pregradu za deterdžent za glavno pranje u fioci za deterdžent.

3.Pritisnite dugme Napajanje da biste uključili mašinu za pranje veša.

4.Okrenite Cycle Selector (Regulator ciklusa) da biste izabrali ciklus Rinse+Spin (Ispiranje+Centrifuga).

5.Pritisnite dugme Start/Pauza.

Time ćete da uklonite vodu koja je možda ostala u bubnju od probnog rada mašine u fabrici.

Osnovna uputstva

1.Uključite dovod vode u mašinu za pranje veša.

2.Dodajte veš u bubanj i pazite da ga ne prepunite.

OPREZ: Nemojte da preopteretite mašinu za pranje veša. Da biste odredili količinu za različite vrste veša, pogledajte odeljak„Određivanje kapaciteta tereta veša“ na stranici 29.

Nemojte da perete stvari otporne na vodu u normalnom ciklusu, osim ako koristite ciklus Outdoor Care (Vodootporna odeća).

3.Zatvorite vrata tako da se zaključaju.

OPREZ: Deterdžent može da ostane sa prednje strane gume u mašini za pranje veša ili na zaptivnom sistemu na vratima nakon ciklusa pranja. Uklonite sav preostali deterdžent pre nego što zatvorite vrata da ne bi došlo do curenja vode.

OPREZ: Proverite da neki deo veša nisu uhvatila vrata jer zbog toga može doći do curenja vode.

4.Pritisnite dugme Napajanje da biste uključili mašinu za pranje veša. Funkcija Last Memory (Poslednje iz memorije)

Kada uključite mašinu za pranje veša, poslednja korišćena postavka se prikazuje na kontrolnoj tabli. Međutim, ako je poslednja korišćena postavka bila ciklus Rinse+Spin (Ispiranje+Centrifuga) ili Spin (Centrifuga), ova funkcija neće biti primenjena.

Ako makar i neznatno okrenete Cycle Selector (Regulator ciklusa) nakon uključivanja mašine za pranje veša, ova funkcija neće biti primenjena i kontrolna tabla će se resetovati.

5.Dodajte deterdžent i ako je potrebno omekšivač ili deterdžent za pretpranje u odgovarajuće pregrade u fioci.

6.Izaberite odgovarajući ciklus i opcije za opterećenje. Relevantni indikatori će zasvetleti i na ekranu će se pojaviti procenjeno vreme trajanja ciklusa.

7.Pritisnite dugme Start/Pauza.

OPREZ: Nemojte da dodirujete staklo na vratima dok mašina radi jer može da bude vrelo.

OPREZ: Nemojte da otvarate fioku za deterdžent niti filter za otpatke dok mašina radi jer možete da budete izloženi vreloj vodi ili pari.

KORIŠĆENJE 03  

Srpski - 21

Untitled-321

 

 

2014-03-18 �� 6:21:23