Източване

Samsung препоръчва щранг с височина 65 см. Маркучът за източване трябва да бъде прокаран през щипката за захващане към щранга. Щрангът трябва да бъде достатъчно голям, за да поеме външния диаметър на маркуча за източване. Маркучът за източване е фабрично прикрепен.

Подова настилка

За най-добри резултати пералната машина трябва да е монтирана върху твърд под. Дървените подове трябва да бъдат подсилени, за да бъдат сведени до минимум вибрациите и/или небалансираното натоварване. Килимите и плочките с меки повърхности допринасят за вибрациите и съществува тенденция вашата перална машина леко да се мести по време на центрофугиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не инсталирайте пералната машина на платформа или недобре укрепена конструкция.

Околна температура

Не инсталирайте пералната машина на места, където околната температура може спадне под точката на замръзване на водата, тъй като в пералната машина винаги се задържа малко вода в клапана, в помпата и в маркучите. Замръзналата вода в тръбопроводите може да причини повреда на ремъците, помпата и други компоненти.

Инсталиране в ниша или шкаф

За да работи безопасно и правилно, вашата нова перална машина изисква следните минимални отстояния:

Отстрани

25 мм

Отгоре

25 мм

Отзад*

50 мм

Отпред

500 мм

 

 

Ако и пералната машина, и сушилнята са инсталирани заедно, предната страна на нишата или шкафа трябва да има невъзпрепятстван въздушен отвор от най-малко 500 мм. Пералната машина сама по себе си не изисква специален въздушен отвор.

ИНСТАЛИРАНЕ 02  

Български - 13

Untitled-513

 

 

2014-03-18 �� 7:21:58