Prahifiltri puhastamine

Soovitame puhastada prahifiltrit viis või kuus korda aastas või juhul, kui kuvatakse veakood„5E”. Kui prahifiltrisse kogunevad võõrkehad, võib pesemistulemus halveneda.

ETTEVAATUST! Enne prahifiltri puhastamist eemaldage pesumasin kindlasti vooluvõrgust.

ETTEVAATUST! Ärge võtke prahifiltrit pesumasina töötamise ajal lahti, kuna kuum vesi võib välja voolata.

1. Avage filtri kate, vajutades ja tõmmates selle pidet.

A

2. Eemaldage allesjäänud vesi (vt jaotist„Vee väljavoolu juhtimine hädaolukorras” lk 30).

Kui eemaldate filtri enne jääkvee väljajuhtimist, võib jääkvesi välja nõrguda.

3. Avamiseks keerake prahifiltri korki (A) vasakule.

4. Peske filter mustusest ja muust prahist puhtaks. Veenduge, et äravoolupumba propellerkruvi filtri taga pole blokeeritud.

5. Asetage prahifilter tagasi.

6. Sulgege filtri kate.

Pange prahifilter pärast selle puhastamist kindlasti oma kohale tagasi. Kui prahifiltrit masinasse tagasi ei panda, võib pesumasina töö olla häiritud ja vesi võib lekkida.

Kinnitage prahifilter pärast selle puhastamist tugevasti. Vastasel juhul võib tekkida rike või veeleke.

Pesumasina välispinna puhastamine

1.Puhastage pesumasina välispinda (ka juhtpaneeli) pehme riide ja mitteabrasiivse puhastusvahendiga.

2.Pindade kuivatamiseks kasutage pehmet lappi.

ETTEVAATUST! Ärge kallake pesumasinale vett.

Eesti - 31

PUHASTAMINE 04  

Untitled-1 31

 

 

2014-03-18 �� 6:17:45