Pesupesemine

Pesupesemine tsüklivalija abil

Teie uus pesumasin muudab pesupesemise Samsungi automaatse juhtimissüsteemi Fuzzy Control abil lihtsaks. Pesutsükli valimisel määrab masin õige temperatuuri, pesutsükli aja ja pesemiskiiruse.

1.Lülitage sisse pesumasina veevarustus.

2.Avage luuk.

3.Asetage oma pesu vabalt trumlisse, täitmata seda üle.

4.Sulgege luuk.

5.Toite sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.

6.Täitke pesuvahendisahtli sobivad lahtrid pesuvahendiga ning vajaduse korral pehmendi ja eelpesuvahendiga. Eelpesu on saadaval ainult tsüklite Cotton (puuvillane), Synthetics (sünteetika), Daily Wash (igapäevane pesu), Denim (teksariie), Dark Garment (tumedad riided), Baby Care (beebiriided) ja Sports Wear (spordiriided) puhul. See on vajalik ainult siis, kui riided on väga mustad.

7.Kasutage tsüklivalijat, et valida materjalile sobiv pesutsükkel: Cotton (puuvillane), Synthetics (sünteetika), 15’ Quick Wash (15 minuti kiirpesu), Daily Wash (igapäevane pesu), Denim (teksariie), Dark Garment (tumedad riided), Baby Care (beebiriided), Sports Wear (spordiriided), Wool (villane) ja Hand Wash (käsitsipesu). Juhtpaneelil süttivad vastavad märgutuled.

8.Nüüd saate määrata sobiva valikunupu abil pesemistemperatuuri, loputustsüklite arvu, tsentrifuugimiskiiruse ja ajastatud lõpu.

9.Vajutage pesemise alustamiseks käivitamise/peatamise nuppu. Märgutuli süttib ja näidikul kuvatakse tsükli järelejäänud aeg.

Nii tsükli kogukestus kui ka loputustsüklite arv võib tsükli Cotton (puuvillane) ajal olenevalt pesukogusest erineda.

10.Pärast tsükli lõppemist lülitub toide automaatselt välja. Avage luuk ja võtke pesu välja.

Pesemise peatamine

Viie minuti jooksul pesutsükli algusest saab pesu masinasse lisada / sealt eemaldada.

1.Luugi avamiseks vajutage käivitamise/peatamise nuppu.

Kui veetase või veetemperatuur trumlis on liiga kõrge, siis luuk ei avane ja vilgub luugiluku

märgutuli. Sellisel

juhul oodake, kuni märgutuli enam ei vilgu. (Selleks võib kuluda umbes üks või kaks minutit.)

 

2.Avage luuk ja lisage/eemaldage pesu.

3.Pärast luugi sulgemist vajutage pesutsükli taasalustamiseks käivitamise/peatamise nuppu.

Eesti - 27

KASUTAMINE 03  

Untitled-1 27

 

 

2014-03-18 �� 6:17:44