Поддържане на пералната машина

Ремонтиране на замръзнала перална машина

Ако температурата спадне под точката на замръзване и вашата перална машина е замръзнала:

1.Извадете щепсела на пералната машина от контакта.

2.Полейте топла вода върху водопроводния кран, за да разхлабите маркуча (маркучите) за подаване на вода.

3.Затворете крана за подаване на вода към пералната машина.

4.Разкачете маркуча за подаване на вода и го натопете в топла вода.

5.Налейте топла вода в барабана на пералната машина и я оставете да престои 10 минути.

6.Свържете отново маркуча за подаване на вода към пералната машина и водопроводния кран и проверете дали операциите по подаване на вода и източване са нормални.

Съхраняване на вашата перална машина

Ако трябва да съхранявате вашата перална машина продължително време, без да работи, по-добре източете водата от нея и я разкачете. Пералната машина може да се повреди, ако преди съхранението в маркучите и вътрешните компоненти остане вода. Подгответе пералната машина за съхранение, както следва:

1.Завъртете Cycle Selector (Селектор за цикъл), за да изберете цикъла 15’Quick Wash (15-минутна програма за бързо пране) и стартирайте пералната машина без пране за този цикъл.

2.Извадете щепсела на пералната машина от контакта.

3.Затворете крана за подаване на вода към пералната машина.

4.Свалете всички маркучи за подаване на вода и ги съхранете на сигурно място, където ще бъдат лесно намерени, в случай че трябва отново да използвате пералната машина.

5.Оставете вратичката на пералната машина отворена, за да позволите на въздуха да циркулира в барабана.

Ако вашата перална машина е била съхранявана при температура под нулата, преди да я използвате, я оставете известно време, за да се размрази евентуално останалата вода в нея.

Ние също така препоръчваме ръчно да източите пералната машина, като използвате тръбата за аварийно източване, като това ще премахне всякаква останала вода.

Български - 33

ПОДДРЪЖКА 05  

Untitled-533

 

 

2014-03-18 �� 7:22:04