Pastrimi i makinës larëse

Mbajtja pastër e makinës larëse përmirëson performancën e saj, ul nevojën për riparime të panevojshme dhe zgjat jetën e saj.

Shkarkimi i makinës larëse në një rast urgjent

Nëse ka ndërprerje të korrentit, kulloni të gjithë ujin e mbetur përpara se të hiqni rrobat.

1.Shkëputeni makinën larëse nga priza elektrike.

2.Hapni kapakun e filtrit (A) duke shtypur dhe tërhequr dorezën.

3.Bëni gati një enë.

Uji i mbetur mund të jetë më shumë nga sa prisni. Përdorni një tas të madh.

4. Nxirrni tubin e shkarkimit të emergjencës (C) dhe futni tubin e shkarkimit të emergjencës (C) në një enë.

5.Mbajeni kapakun e tubit të shkarkimit të emergjencës (B) në fund të tubit të shkarkimit të emergjencës (C) dhe tërhiqeni ngadalë.

6.

Lëreni të gjithë ujin të rrjedhë në enë.

C

7.

Futni kapakun e shkarkimit të emergjencës dhe tubin e shkarkimit sërish.

 

8.Mbyllni kapakun e filtrit.

A

B

Shqip - 30

Untitled-730

 

 

2014-03-18 �� 7:25:00