3.Pirmiausia kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite keturis adapterio varžtus. Tada

laikydami dalį (D), rodyklės kryptimi sukite dalį (E) tol, kol atsiras 5 mm tarpelis.

(*): 5 mm

D

 

E

4.Prijunkite adapterį prie vandens čiaupo stipriai suverždami visus varžtus ir tuo pat metu keldami adapterį į viršų.

Tada pritvirtinkite adapterį sukdami dalį (E) pagal laikrodžio rodyklę.

5.Prie adapterio prijunkite vandens tiekimo žarną. Kai įstumsite į adapterį dalį (F), žarna spragteldama automatiškai prisijungs prie adapterio.

Vandens tiekimo žarną prijungę prie adapterio, įsitikinkite, kad ji prijungta

teisingai: patraukite vandens tiekimo žarną žemyn.

ĮSPĖJIMAS. Įsitikinkite, kad vandens tiekimo žarna nepersukta arba

 

nesulenkta. Jei vandens tiekimo žarna persukta arba sulenkta, kyla vandens

 

nuotėkio pavojus, gali ištikti elektros smūgis. Jei reikia, galite pakeisti

F

vandens tiekimo žarnos padėtį skalbyklės gale, atlaisvindami L formos

 

alkūninę jungiamąją detalę, sukdami žarną ir iš naujo priverždami L formos

 

alkūninę jungiamąją detalę.

 

6.Atsukite vandenį ir įsitikinkite, kad vanduo neprateka pro vandens tiekimo žarną,

čiaupą ar adapterį. Jei vanduo prateka, pakartokite ankstesnius žingsnius. ĮSPĖJIMAS. Nenaudokite savo skalbyklės, jei yra vandens nuotėkis. Dėl to gali ištikti elektros smūgis, galite susižaloti.

Jei vandens čiaupas turi užsukamo tipo čiaupą, prijunkite vandens tiekimo žarną kaip parodyta.

E

Vandens tiekimui naudokite įprastą čiaupą. Jei čiaupas yra kvadratinis arba per didelis, prieš kišdami čiaupą į adapterį, nuimkite tarpinę.

Lietuvių kalba - 16

Untitled-8 16

 

 

2014-03-18 �� 4:08:49