Përdorimi i panelit të kontrollit

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Përzgjedhësi i ciklit

Zgjedh mënyrën e shtrydhjes dhe shpejtësinë e centrifugimit për ciklin.

Për më shumë informacion rreth secilit cikël, referojuni seksionit “Përdorimi i Përzgjedhësit të ciklit“ në faqen 24.

2.Ekrani grafik dixhital

Tregon kohën e mbetur të ciklit të larjes, të gjithë informacionin e ciklit dhe kodet e gabimit.

3.Butoni i temperaturës

Shtypni vazhdimisht këtë buton për të kaluar përmes opsioneve të disponueshme të temperaturës së ujit. Ujë i ftohtë , 20˚C, 30˚C, 40˚C, 60˚C dhe 95˚C

4.Butoni i centrifugimit

Shtypni vazhdimisht butonin për të kaluar përmes shpejtësive të disponueshme për ciklin e centrifugimit.

WF70F5E**4*, WF70F5E**H*

Mbajtja e shtrydhjes,

, 400, 800, 1200, 1400 rpm

WF70F5E**2*, WF70F5E**M*

Mbajtja e shtrydhjes,

, 400, 800, 1000, 1200 rpm

WF60F4E**2*, WF60F4W**M*

 

 

WF60F4E**0*, WF60F4W**L*

Mbajtja e shtrydhjes,

, 400, 600, 800, 1000 rpm

 

 

 

Mbajtja e shtrydhjes: Rrobat ngelin të lagura në ujin përfundimtar të shpëlarjes. Për të hequr Nuk ka tregues rrobat duhet të kryeni ose shkarkim ose një cikël centrifugimi.

(Kur fiken të gjithë treguesit, do të thotë që ka Bllokim të shpëlarjes.)

Pa centrifugim: Rrobat qëndrojnë në kazan dhe nuk kryhet asnjë cikël centrifugimi pas shkarkimit të fundit.

Shqip - 22

Untitled-722

 

 

2014-03-18 �� 7:24:58