5.Tlačítko Volba

Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet volby pro praní:

Máčení > Intenzivní praní > Předpírka > Máchání+ > Máčení + Máchání+ > Intenzivní praní + Máchání+ > Předpírka + Máchání+ > vypnuto

Máčení: Slouží k efektivnímu odstranění skvrn, které se zajistí namočením prádla.

Funkce Máčení se spustí na 13 minut během pracího cyklu.

Funkce Máčení trvá 30 minut a obsahuje šest cyklů, kdy se jeden cyklus máčení skládá z 1 minuty

odstřeďování a 4 minut odstátí.

Funkce máčení je k dispozici pouze u těchto cyklů: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Daily Wash (Denní praní), Denim (Džínovina), Baby Care (Kojenecká péče) a Sports Wear (Sportovní oblečení).

Intenzivní praní: Určeno pro silně znečištěné prádlo, které potřebuje důkladně vyprat. Prodlouží se doba trvání každého cyklu.

Předpírka: Slouží k předpírce prádla před hlavním pracím cyklem. Předpírka je k dispozici pouze u cyklů Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Daily Wash (Denní praní), Denim (Džínovina), Dark Garment (Tmavé oblečení), Baby Care (Kojenecká péče) a Sports Wear (Sportovní oblečení).

Máchání+: Stisknutím tohoto tlačítka můžete přidávat další cykly máchání.

6.Tlačítko odloženého konce

Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné možnosti funkce Delay End (Odložený konec) (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových přírůstcích).

Zobrazená hodina představuje čas, kdy se praní dokončí.

7.Tlačítko Spustit/Pozastavit

Stisknutím tohoto tlačítka pozastavíte a znovu spustíte cyklus.

8.Tlačítko napájení

Jedním stisknutím tohoto tlačítka zapnete pračku. Druhým stisknutím pračku vypnete.

Pokud zůstane pračka zapnutá po dobu delší než 10 minut, aniž by došlo ke stisknutí některého tlačítka, automaticky se vypne.

POUŽITÍ 03  

Čeština - 23

Untitled-223

 

 

2014-03-18 �� 6:19:46