AVERTIZARE: AVERTIZĂRI critice privind instalarea

Instalarea acestui echipament trebuie efectuată de un tehnician de service calificat sau de o companie de service.

Nerespectarea acestei cerinţe poate conduce la electrocutare, incendiu, explozie, probleme cu produsul sau rănire. Acest echipament este greu. Aveţi grijă la ridicarea sa.

Conectaţi cablul de alimentare la o priză de perete de 220 - 240 V/50 Hz c.a. sau superioară şi utilizaţi priza exclusiv pentru acest echipament. Nu utilizaţi niciodată un cablu prelungitor.

Utilizarea prizei de perete pentru mai multe echipamente folosind un prelungitor cu mai multe prize sau prelungind cablul de alimentare poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Asiguraţi-vă că tensiunea, frecvenţa şi curentul de alimentare respectă specificaţiile produsului. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu. Conectaţi ferm ştecherul cablului de alimentare la priza de perete.

Îndepărtaţi în mod regulat orice substanţe străine, precum praf sau apă, de pe terminalele ştecherului şi de pe punctele de contact, utilizând o cârpă uscată.

Deconectaţi ştecherul cablului de alimentare şi curăţaţi-l cu o cârpă uscată.

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Conectaţi ştecherul cablului de alimentare la o priză de perete astfel încât cablul să fie îndreptat spre podea.

Dacă introduceţi ştecherul în priză în direcţia opusă, firele electrice din interiorul cablului se pot deteriora, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu lăsaţi materialele de ambalat la îndemâna copiilor, deoarece pot fi periculoase.

Dacă un copil îşi pune o pungă peste cap, se poate sufoca.

În cazul în care echipamentul, ştecherul sau cablul de alimentare este deteriorat, contactaţi cel mai apropiat centru de service. Acest echipament trebuie prevăzut cu împământare corespunzătoare.

Nu împământaţi echipamentul la o conductă de gaze, o conductă de apă din plastic sau la un cablu de telefon.

Acest lucru poate duce la electrocutare, incendiu, explozie sau probleme cu produsul.

Nu conectaţi niciodată cablul de alimentare la o priză care nu dispune de împământare corespunzătoare şi asiguraţi-vă că sunt respectate reglementările naţionale şi regionale.

Nu instalaţi acest echipament în apropierea unui radiator sau a altor materiale inflamabile.

Nu instalaţi acest echipament într-un loc cu umezeală, ulei sau praf sau într-un loc expus direct la lumina soarelui sau la apă (ploaie). Nu instalaţi acest echipament într-un loc expus la temperaturi scăzute.

Dacă îngheaţă, ţevile se pot sparge.

Nu instalaţi acest echipament într-un loc în care pot exista scurgeri de gaze.

Aceasta poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu utilizaţi un transformator electric.

Aceasta poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu utilizaţi un ştecher deteriorat, un cablu deteriorat sau o priză de perete desprinsă.

Aceasta poate conduce la electrocutare sau incendiu. Nu trageţi şi nu îndoiţi excesiv cablul de alimentare.

Nu răsuciţi şi nu înnodaţi cablul de alimentare.

Nu agăţaţi cablul de alimentare de un obiect metalic, nu aşezaţi un obiect greu peste acesta, nu introduceţi cablul de alimentare printre obiecte şi nu îl împingeţi în spaţiul din spatele echipamentului.

Aceasta poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu trageţi de cablul de alimentare când deconectaţi ştecherul.

Deconectaţi ştecherul cablului de alimentare ţinând de ştecher.

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Română - 6

Untitled-10 6

 

 

2014-03-18 �� 7:30:03