Почистване на пералната машина

Поддържането на вашата перална машина чиста подобрява работата й, намалява необходимостта от излишни ремонти и удължава полезния й живот.

Източване на пералната машина в случай на злополука

Ако има спиране на тока, източете всичката останала вода, преди да извадите прането.

1.Извадете щепсела на пералната машина от контакта.

2. Отворете капака на филтъра (А), като натиснете надолу и издърпате дръжката

A

му.

 

3.Пригответе си голям съд.

Остатъчната вода може да е повече от очакваното. Използвайте голям съд.

4. Издърпайте тръбата за аварийно източване (C) и сложете края на тръбата за аварийно източване (C) в купа.

B

5.Хванете капачката на тръбата за аварийно източване (B) в края на тръбата

за аварийно източване (C) и бавно я изтеглете.

6. Оставете водата да се изтече в съд.C

7. Поставете отново капачката за аварийно източване и тръбата за аварийно източване.

8. Затворете капака на филтъра.

Български - 30

Untitled-530

 

 

2014-03-18 �� 7:22:03