Varnostne informacije

Čestitamo vam za izbiro novega Samsungovega pralnega stroja. Priročnik vsebuje informacije, ki vam bodo v pomoč pri namestitvi, uporabi in negi aparata. Vzemite si čas in preberite navodila, tako da boste lahko optimalno izkoristili številne funkcije in prednosti pralnega stroja.

Kaj morate vedeti o varnostnih navodilih

Ta priročnik natančno preberite in tako poskrbite, da boste znali varno in učinkovito upravljati z mnogimi lastnostmi in funkcijami svojega novega aparata. Priročnik shranite na varnem mestu blizu aparata za poznejšo uporabo. Ta aparat uporabljajte le za to, čemur je namenjen, kot je opisano v tem priročniku.

Opozorila in pomembne varnostne informacije v tem priročniku ne vključujejo vseh možnih stanj in situacij, ki se lahko pojavijo. Vaša odgovornost je, da pri namestitvi. vzdrževanju in uporabi pralnega stroja uporabljate temeljito premislite kako boste najbolj previdni in skrbni pri sami uporabi pralnega stroja.

Ker so v teh navodilih za uporabo zajeti različni modeli, se lahko značilnosti vašega pralnega stroja nekoliko razlikujejo od značilnosti, opisanih v tem priročniku, pa tudi vsi varnostni znaki niso nujno veljavni. Če imate kakršna koli vprašanja ali če vas kar koli zanima, se obrnite na najbližji servisni center ali pa pomoč in informacije poiščite v spletu na naslovu www.samsung. com.

Pomembni varnostni simboli

Kaj pomenijo ikone in znaki v tem uporabniškem priročniku:

OPOZORILO: Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo resne telesne poškodbe, smrt in/ali materialno škodo.

POZOR: Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

OPOMBA

Namen varnostnih znakov je preprečevanje poškodb vas in drugih.

Strogo jim sledite.

Ko preberete ta priročnik, ga shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.

Pred uporabo aparata si preberite vsa navodila.

Kot pri vsaki opremi, ki ima električno napajanje in premikajoče se dele, tudi pri tej obstajajo morebitne nevarnosti. Za varno uporabo aparata spoznajte njegovo delovanje in bodite pazljivi pri uporabi.

Slovenščina - 4

Untitled-7 4

 

 

2014-03-18 �� 4:06:58