5.Opciju poga

Nospiediet šo pogu atkārtoti, lai izvēlētos mazgāšanas opcijas:

Mērcēšana > Intensīvā mazgāšana > Priekšmazgāšana > Skalošana+ > Mērcēšana + Skalošana+ > Intensīvā mazgāšana + Skalošana+ > Priekšmazgāšana + Skalošana+ > izslēgts

Mērcēšana: izmantojiet šo funkciju, lai efektīvi izmazgātu traipus, iepriekš iemērcot veļu.

Mērcēšana funkcija tiks veikta veļas mazgāšanas cikla 13. minūtē.

Mērcēšana funkcija ilgst 30 minūtes sešu ciklu laikā, kad viens ir mērcēšanas cikls, kas griež veļu 1 minūti un pēc tam neveic nekādas kustības nākamās 4 minūtes.

Mērcēšanas funkcija ir pieejama tikai: cikliem Cotton (Kokvilnas izstrādājumi), Synthetics (Sintētikas izstrādājumi), Daily Wash (Ikdienas mazgāšana), Denim (Džinsu izstrādājumi), Baby Care (Bērnu veļa) un Sports Wear (Sporta apģērbs).

Intensīvā mazgāšana: izmantojiet šo funkciju, ja veļa ir ļoti netīra un tai ir nepieciešama intensīva mazgāšana. Cikla ilgumu katram ciklam palielina.

Priekšmazgāšana: izmantojiet šo funkciju, lai veiktu veļas priekšmazgāšanu pirms galvenā mazgāšanas cikla. Priekšmazgāšanas funkcija ir pieejama tikai cikliem Cotton (Kokvilnas izstrādājumi), Synthetics (Sintētikas izstrādājumi), Daily Wash (Ikdienas mazgāšana), Denim (Džinsu izstrādājumi), Dark Garment (Tumši audumi), Baby Care (Bērnu veļa) un Sports Wear (Sporta apģērbs).

Skalošana+: nospiediet šo pogu, lai palielinātu skalošanas ciklu skaitu.

6.Atliktās izslēgšanas poga

Nospiediet šo pogu atkārtoti, lai izvēlētos vienu no pieejamajām Delay End (Atliktās izslēgšanas) opcijām (no 3 līdz 19 stundām ar vienas stundas pieaugumu).

Displejā tiek parādīts laiks, kad mazgāšana tiks pabeigta.

7.Iedarbināšanas/pauzes poga

Nospiediet šo pogu, lai apturētu un atsāktu ciklu.

8.Ieslēgšanas poga

Nospiediet šo pogu vienreiz, lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu. Pēc tam nospiediet šo pogu vēlreiz, lai izslēgtu to.

Ja veļas mazgājamā mašīna ir atstāta ieslēgta ilgāk par 10 minūtēm bez pogu nospiešanas, strāvas padeve tiek automātiski atslēgta.

IZMANTOŠANA 03  

Latviešu - 23

Untitled-8 23

 

 

2014-03-18 �� 7:26:39