Gyermekzár

A Child Lock (Gyerekzár) funkció lehetővé teszi a gombok lezárását, hogy a kiválasztott mosási ciklus ne legyen módosítható.

Bekapcsolás/kikapcsolás

A Child Lock (Gyerekzár) funkció be- illetve kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a Temp. (Hőmérséklet) és a Spin (Centrifuga) gombot, és tartsa lenyomva

3 másodpercig.

A„Child Lock (Gyermekzár) ” jelzőfény világítani kezd, amikor a funkció bekapcsol.

A Child Lock (Gyermekzár)funkció aktiválása esetén kizárólag a Be-/ kikapcsoló gomb működik. A Child Lock (Gyermekzár) funkció még a készülék ki- és bekapcsolása, illetve a tápkábel kihúzása, majd csatlakoztatása után is aktív marad.

A hang kikapcsolása

A Sound Off (Hang kikapcsolása) funkció bármelyik program közben kiválasztható. A funkció kiválasztása esetén a hang mindegyik program esetében kikapcsolt állapotban van. A beállítás a készülék többszöri be-, illetve kikapcsolása esetén is érvényben marad.

Bekapcsolás/kikapcsolás

A Sound Off (Hang kikapcsolása) funkció be- illetve kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a Spin (Centrifuga) és az Option (Opciók) gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

A„Sound Off (Hang kikapcsolása) ” jelzőfény világítani kezd, amikor a funkció bekapcsol.

Késleltetett befejezés

Beállíthatja, hogy a mosógép automatikusan egy későbbi időpontban végezze el a mosást; a késleltetési idő 3–19 óra lehet (egyórás lépésekben növelve az időt). A kijelzett óra a mosási ciklus befejezésének időpontját jelzi.

1.Nyissa meg a mosógép vízellátását.

2.Lazán töltse be a mosnivaló ruhákat a dobba, és ne töltse túl a mosógépet.

3.Nyomja meg a mosógép Bekapcsoló gombját.

4.Adagoljon mosószert, valamint szükség esetén öblítőt és előmosószert a mosószer-adagoló megfelelő rekeszeibe.

5.Válassza ki a töltetnek megfelelő programot és opciókat.

6.A késleltetési idő beállításához többször egymás után nyomja meg a Delay End (Késleltetett befejezés) gombot.

7.Nyomja meg az Indítás/szünet gombot.

A„Delay End (Késleltetett befejezés) ” jelzőfénye világítani kezd, és az óra megkezdi a visszaszámlálást a beállított időpontig.

8.A Delay End (Késleltetett befejezés) funkció megszakításához kapcsolja ki a mosógépet, majd kapcsolja be újra a Be-/ kikapcsoló gombbal.

Magyar - 25

HASZNÁLAT 03  

Untitled-425

 

 

2014-03-18 �� 6:23:18