Čiščenje filtra

Priporočamo, da filter očistite vsaj od 5- do 6-krat letno, oziroma ko se pojavi sporočilo o napaki “5E”. Če se v filtru naberejo tujki, se učinkovitost pranja zniža.

POZOR: Pred čiščenjem filtra poskrbite, da boste pralni stroj odklopili iz električne vtičnice.

POZOR: Med pranjem ne razstavljajte filtra, saj lahko izteče vroča voda.

1. Odprite pokrov filtra tako, da njegov ročaj pritisnete navzdol in ga povlečete.

ČIŠČENJE 04  

2. Odstranite preostalo vodo (glejte razdelek »Zasilno odvajanje vode iz pralnega stroja« na strani 30.)

A

Če filter ločite, preostale vode pa ne iztočite, bi lahko curljala ven.

3. Odvijte pokrovček filtra (A) tako, da ga obrnete v levo.

4. S filtra izperite umazanijo ali druge delce. Prepričajte se, da vijak črpalke za odvod vode za filtrom ni blokiran.

5. Ponovno namestite filter.

6. Zaprite pokrovček za filter.

Filtra po čiščenju ne pozabite ponovno namestiti. Če ga ponovno ne vstavite v stroj, lahko pride do nepravilnega delovanja pralnega stroja ali pa začne puščati voda.

Po čiščenju filter trdno privijte. Če tega ne storite, lahko pride do nepravilnega delovanja ali puščanja vode.

Čiščenje zunanjosti

1.Površino pralnega stroja, vključno z upravljalno ploščo, obrišite z mehko krpo in nejedkim čistilnim sredstvom.

2.Površino obrišite s suho in mehko krpo.

POZOR: Pralnega stroja ne polivajte z vodo.

Slovenščina - 31

Untitled-731

 

 

2014-03-18 �� 4:07:04