Veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana

Lai jaunā veļas mazgājamā mašīna darbotos pareizi un veļas mazgāšanas laikā jums nedraudētu savainošanās, sekojiet, lai veļas mazgājamās mašīnas uzstādītājs rūpīgi ievērotu instrukcijas.

Detaļu pārbaudīšana

Uzmanīgi noņemiet iepakojumu no veļas mazgājamās mašīnas un pārliecinieties, vai ir saņemtas visas turpmāk norādītās detaļas. Ja transportēšanas laikā radušies veļas mazgājamās mašīnas bojājumi vai arī komplektācijā nav iekļautas visas detaļas, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru vai Samsung izplatītāju.

1

 

 

 

2

 

1

Atbrīvošanas svira

 

2

Mazgāšanas līdzekļa atvilktne

 

9

 

 

 

 

 

3

Vadības panelis

3

 

4

Durtiņas

 

10

5

Tvertne

 

 

 

 

6

Netīrumu filtrs

4

11

7

Avārijas novadcaurulīte

 

 

 

8

Filtra vāciņš

 

 

5

 

9

Darba virsma

 

10

Strāvas kontaktdakša

 

 

6

12

11

Novadcaurule

 

 

 

7

 

12

Līmeņošanas balsts

8

 

 

 

UzgriežņatslēgaSkrūves urbuma vāciņi *Elastīgās caurules ieliktnis (atsevišķiem modeļiem)

Karstā ūdens padeves caurule

Aukstā ūdens padeves cauruleŠķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktnis

(atsevišķiem modeļiem)

Skrūves urbuma vāciņi * : Skrūves urbuma vāciņu skaits ir atkarīgs no modeļa (3 līdz 5 vāciņi).

IESTATĪŠANA 02  

Latviešu - 11

Untitled-8 11

 

 

2014-03-18 �� 7:26:36