Novadīšana

Samsung iesaka izmantot 65 cm augstu spiediena cauruli. Novadcaurule ir jāvirza uz spiediena cauruli caur novadcaurules spaili. Spiediena caurulei ir jābūt pietiekami lielai, lai tajā varētu ietilpt novadcaurules ārējās aploces diametrs. Novadcaurule tiek pievienota rūpnīcā.

Virsma

Lai nodrošinātu maksimālu veiktspēju, veļas mazgājamā mašīnā jāuzstāda uz cietas grīdas. Lai samazinātu vibrācijas un/vai nesimetrisku slodzi, koka grīda, iespējams, būs jānostiprina. Ja novietosiet veļas mazgājamo mašīnu uz virsmas ar paklāju vai mīksta materiāla plāksnēm, vibrācija var būt lielāka un centrifūgas izmantošanas laikā iekārta var nedaudz kustēties.

BRĪDINĀJUMS: Nekad neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu uz platformas vai slikti nostiprinātas virsmas.

Apkārtējā temperatūra

Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu vietās, kur apkārtējās vides temperatūra var pazemināties zem ūdens sasalšanas punktam, jo veļas mazgājamās mašīnas ūdens vārstā, sūknī un caurulēs vienmēr paliek nedaudz ūdens. Caurulēs sasalis ūdens var izraisīt siksnu, sūkņa un citu sastāvdaļu bojājumus.

Uzstādīšana nišā vai palīgtelpā

Lai iekārta darbotos droši un pareizi, tā jāuzstāda vietās, kur iespējams šāds minimālais attālums:

Uz sāniem

25 mm

Uz augšu

25 mm

Uz aizmuguri *

50 mm

Uz priekšu

500 mm

 

 

Ja gan veļas mazgājamā mašīna, gan žāvētājs ir novietoti blakus, telpas priekšpusē ir jābūt vismaz 500 mm lielai nenoslēgtai gaisa atverei. Ja uzstādāt tikai veļas mazgājamo mašīnu, tai nav nepieciešama gaisa atvere.

Latviešu - 13

IESTATĪŠANA 02  

Untitled-8 13

 

 

2014-03-18 �� 7:26:36