Instalace pračky

VAROVÁNÍ: Napájecí kabel nezapojujte do zásuvky před dokončením instalace.

VÝSTRAHA: Balicí materiály mohou být nebezpečné pro děti. Uložte veškerý balicí materiál (plastové sáčky, polystyrén atd.) zcela mimo dosah dětí.

KROK 1 – Výběr umístění

Před instalací pračky zkontrolujte, zda zvolené místo splňuje následující požadavky:

Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu

Mimo dosah přímého slunečního světla

Dostatečné větrání

Teploty neklesají pod bod mrazu (0 ˚C)

Dostatečná vzdálenost od zdrojů tepla, například olejových či plynových

Dostatek volného prostoru, aby pračka nestála na napájecím kabelu

KROK 2 – Odstranění přepravních šroubů

Před instalací pračky je třeba odšroubovat všechny přepravní šrouby ze zadní části spotřebiče.

1.Pomocí montážního klíče povolte všechny šrouby.

(*): Volitelně

2. Uchopte přepravní šroub rukou a vytáhněte ho skrz širší část otvoru. Tento postup opakujte u všech přepravních šroubů.

3. Zakryjte otvory dodanými kryty otvorů pro šrouby.

4.Všechny přepravní šrouby uložte na bezpečném místě, kde budou snadno

k dispozici v případě, že budete potřebovat pračku stěhovat.

Čeština - 14

Untitled-214

2014-03-18 �� 6:19:43