Údržba automatickej práčky

Oprava zamrznutej automatickej práčky

Ak teplota klesne pod bod mrazu a vaša automatická práčka zamrzne:

1.Automatickú práčku odpojte od elektrickej zásuvky.

2.Na vodovodný kohútik nalejte teplú vodu, aby ste uvoľnili prívodnú hadicu vody.

3.Vypnite prívod vody do automatickej práčky.

4.Odpojte prívodnú hadicu vody a namočte ju do teplej vody.

5.Nalejte teplú vodu do bubna automatickej práčky a 10 minút ju v ňom nechajte.

6.Opätovne pripojte prívodnú hadicu vody k práčke a skontrolujte, či kohútik a odtekanie funguje normálne.

Uskladnenie vašej automatickej práčky

Ak vašu automatickú práčku potrebujete uskladniť na dlhú dobu, najlepšie urobíte, ak ju vypustíte a odpojíte. Automatická práčka sa môže poškodiť, ak pred uskladnením necháte v hadiciach a vnútorných súčastiach vodu. Práčku na uskladnenie pripravte nasledovne:

1.Otočte Cycle Selector (volič cyklov) a vyberte cyklus 15’ Quick Wash (15-minútové rýchle pranie) a nechajte práčku absolvovať tento cyklus bez bielizne.

2.Automatickú práčku odpojte od elektrickej zásuvky.

3.Vypnite prívod vody do automatickej práčky.

4.Všetky prívodné hadice odpojte a odložte na bezpečné miesto, odkiaľ ich môžete kedykoľvek prevziať, a to pre prípad opätovného použitia spotrebiča v budúcnosti.

5.Dvierka práčky nechajte otvorené, aby v bubne mohol prúdiť vzduch.

Ak ste automatickú práčku skladovali pri teplotách pod bodom mrazu, pred jej použitím poskytnite čas, aby sa všetky voda, ktorá v automatickej práčke zostala, roztopila.

Odporúčame vám, aby ste manuálne vypustili práčku pomocou hadice núdzového vypustenia. Týmto spôsobom vypustíte všetku zvyškovú vodu.

Slovenčina - 33

ÚDRŽBA 05  

Untitled-11 33

 

 

2014-03-18 �� 7:31:26