Skalbiant pirmą kartą

Prieš pirmąjį skalbimą būtina atlikti visą skalbimo ciklą tuščia mašina (t. y. be skalbinių).

1.Įjunkite vandens tiekimą skalbyklei.

2.Įpilkite šiek tiek skalbiklio į pagrindinį skalbimo priemonių skyrių skalbimo priemonių stalčiuje.

3.Paspauskite mygtuką Maitinimas, kad įjungtumėte maitinimą.

4.Pasukite Ciklo perjungiklį, kad pasirinktumėte ciklą„Rinse+Spin“ (Skalavimas ir gręžimas).

5.Paspauskite mygtuką Paleidimas / Pristabdymas.

Taip pašalinsite visą vandenį, kuris galėjo likti skalbyklėje po gamintojo atlikto bandomojo ciklo.

Pagrindiniai nurodymai

1.Įjunkite vandens tiekimą skalbyklei.

2.Laisvai sudėkite skalbinius į būgną, neprikraudami jų per daug.

PERSPĖJIMAS. Neperkraukite skalbyklės. Remdamiesi skyriumi„Skalbinių partijos dydžio nustatymas“ (29 psl.), nustatykite skalbinių partijos dydį, atsižvelgdami į skalbinių tipą.

Neskalbkite vandeniui atsparių drabužių įprastiniu ciklu. Būtinai pasirinkite ciklą„Outdoor Care“ (Išoriniai drabužiai).

3.Uždarykite dureles taip, kad jos užsifiksuotų.

PERSPĖJIMAS. Pasibaigus skalbimo ciklui ant priekinio guminio skalbyklės tarpiklio arba durelių tarpiklio gali likti skalbiklio. Prieš uždarydami dureles pašalinkite skalbiklio likučius, nes dėl jų gali atsirasti vandens nuotėkis.

PERSPĖJIMAS. Įsitikinkite, kad tarp durelių nepateko skalbinių, nes tai gali sukelti vandens pratekėjimą.

4.Paspauskite mygtuką Maitinimas, kad įjungtumėte maitinimą. Funkcija Paskutinė įsiminta nuostata

Įjungus skalbyklę valdymo skydelyje rodoma vėliausia naudota nuostata. Tačiau, jei paskutinį kartą naudota nuostata buvo ciklas„Rinse+Spin“ (Skalavimas ir gręžimas) arba„Spin“ (Gręžimas), ši funkcija netaikoma.

Jei įjungus mašiną bent šiek tiek pasuksite Ciklo parinktuvą, ši funkcija nebus taikoma ir bus atkurtos valdymo skydelio nuostatos.

5.Į atitinkamus skalbimo priemonių stalčiaus skyrius įpilkite skalbiklio, jei reikia, minkštiklio arba pirminio skalbimo priemonės.

6.Parinkite skalbinių partijai ciklą ir parinktis. Užsidegs atitinkami indikatoriai, ir ekrane bus parodyta numatoma ciklo trukmė.

7.Paspauskite mygtuką Paleidimas / Pristabdymas.

PERSPĖJIMAS. Skalbyklei veikiant, nelieskite durelių stiklo, nes jis gali būti įkaitęs.

PERSPĖJIMAS. Skalbyklei veikiant, neatidarykite skalbimo priemonių stalčiaus ar nuosėdų filtro, nes gali išsiveržti karšto vandens ar garų.

NAUDOJIMAS 03  

Lietuvių kalba - 21

Untitled-8 21

 

 

2014-03-18 �� 4:08:51