Manuálne pranie

Bielizeň môžete prať aj manuálne bez použitia Cycle Selector (Volič cyklu).

1.Zapnite prívod vody do automatickej práčky.

2.Otvorte dvierka.

3.Bielizeň pridajte voľne do bubna. Bubon neprepĺňajte.

4.Zatvorte dvierka.

5.Stlačením tlačidla Napájanie zapnete napájanie.

6.Do príslušných priečinkov v zásuvke na prací prostriedok pridajte prací prostriedok, a ak je to potrebné, tak aj zmäkčovadlo alebo prací prostriedok na predpieranie.

7.Otáčaním Cycle Selector (Volič cyklov) vyberte cyklus Cotton (Bavlna).

8.Teplotu vyberte stlačením tlačidla Temp. (Teplota).

(Studená voda

, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a 95 ˚C)

9.Stlačte tlačidlo Spin (Odstreďovanie), aby ste vybrali rýchlosť odstreďovania.

(Bez indikátora: Podržať pláchanie,

: Bez odstreďovania)

10.Opakovane stlačte tlačidlo Delay End (Oneskorenie ukončenia), aby ste prechádzali cez dostupné možnosti Delay End (Oneskorenie ukončenia) (od 3 do 19 hodín v hodinových prírastkoch). Zobrazená hodina naznačuje čas, kedy sa pranie dokončí.

11.Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť spustite pranie.

Pokyny pre bielizeň

Podľa týchto pokynov postupujte pre dosiahnutie najčistejšej bielizne a najúčinnejšieho prania.

Pred praním vždy skontrolujte štítok starostlivosti na oblečení.

Vašu bielizeň trieďte a perte podľa nasledujúcich kritérií:

Štítok o starostlivosti: Bielizeň roztrieďte na bavlnu, zmiešané tkaniny, syntetiku, hodváb, vlnu a umelý hodváb.

Farebné: Roztrieďte biele a farebné. Farebné kusy oblečenia perte samostatne.

Veľkosť: Umiestnenie kusov oblečenia rôznych veľkostí do rovnakej várky zlepší pranie.

Citlivosť: Jemné kusy oblečenia perte oddelene pomocou jemného pracieho cyklu pre čisté, nové vlnené položky, záclony a hodvábne kusy oblečenia. Skontrolujte štítky na oblečení, ktoré periete alebo si preštudujte časť„Tabuľka starostlivosti o tkaniny“ na strane 37.

Vyprázdnenie vreciek

Pred každým praním vyprázdnite všetky vrecká vašej bielizne. Malé, tvrdé predmety s nepravidelnými tvarmi, ako napríklad mince, nože, pripináčiky a kancelárske sponky by mohli vašu automatickú práčku poškodiť.

Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi. Kov na oblečení môže poškodiť vaše oblečenie, ako aj bubon. Pred praním otočte oblečenie s gombíkmi a oblečenie s výšivkami naopak. Ak budú počas prania otvorené zipsy nohavíc a kabátov, môže dôjsť k poškodeniu bubna. Pred praním by ste mali zipsy zatvoriť a upevniť pomocou šnúrky.

Oblečenie s dlhými šnúrkami sa môže zamotať s iným oblečením a môže dôjsť k ich poškodeniu. Uistite sa, že ste šnúrky pred spustením prania upevnili.

Predpieranie bavlny

Vaša nová automatická práčka, ktorá kombinuje moderné pracie prostriedky, vám poskytne vynikajúce výsledky prania, čím ušetríte energiu, čas, vodu a prací prostriedok. Avšak, ak je vaša bavlna obzvlášť špinavá, použite predpieranie s čistiacim prostriedkom založeným na proteíne.

Slovenčina - 28

Untitled-11 28

 

 

2014-03-18 �� 7:31:25