Dacă trebuie să reparaţi sau să reinstalaţi echipamentul, contactaţi cel mai apropiat centru de service.

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare.

În cazul în care furtunul de alimentare cu apă se desprinde de la robinetul de apă şi inundă echipamentul, deconectaţi ştecherul cablului de alimentare.

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Deconectaţi ştecherul când echipamentul nu este utilizat pe perioade îndelungate de timp sau în timpul unei furtuni cu tunete şi fulgere.

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Dacă în echipament pătrund substanţe străine, deconectaţi ştecherul şi contactaţi cel mai apropiat Serviciu de asistenţă pentru clienţi Samsung.

Aceasta poate conduce la electrocutare sau incendiu.

ATENŢIE: ATENŢIONĂRI privind utilizarea

Când maşina de spălat este contaminată cu o substanţă străină, precum detergent, murdărie, resturi alimentare etc., deconectaţi ştecherul şi curăţaţi maşina de spălat o cârpă umedă şi moale.

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la decolorare, deformare, deteriorare sau rugină.

Geamul din partea frontală se poate sparge în urma unui impact puternic. Fiţi atenţi la acesta când utilizaţi maşina de spălat.

Dacă geamul se sparge, poate provoca vătămări.

După o defecţiune la alimentarea cu apă sau la reconectarea furtunului de alimentare cu apă, deschideţi robinetul de apă încet. Deschideţi robinetul de apă încet după o perioadă îndelungată de neutilizare.

Presiunea aerului din furtunul de alimentare cu apă sau din ţeava de apă poate provoca deteriorarea unei piese sau scurgeri de apă.

Dacă are loc o eroare de scurgere în timpul funcţionării, verificaţi dacă există o problemă de scurgere.

Dacă maşina de spălat este utilizată în timp ce este inundată din cauza unei probleme de scurgere, există pericolul de electrocutare sau incendiu.

Introduceţi complet rufele murdare în maşina de spălat, astfel încât acestea să nu se prindă în uşă.

Dacă rufele se prind în uşă, acestea sau maşina de spălat se pot deteriora sau pot apărea scurgeri de apă. Opriţi alimentarea cu apă atunci când nu utilizaţi maşina de spălat.

Asiguraţi-vă că şuruburile de pe conectorul furtunului de alimentare cu apă sunt strânse corespunzător.

Nerespectarea acestei cerinţe poate conduce la deteriorări ale bunurilor sau vătămare.

Aveţi grijă ca garnitura din cauciuc şi sticla uşii frontale să nu fie contaminate cu o substanţă străină (de exemplu, reziduuri, fibre, păr etc.).

Dacă în uşă este prinsă o substanţă străină sau uşa nu este închisă complet, pot apărea scurgeri de apă.

Deschideţi robinetul de apă şi verificaţi strângerea corespunzătoare a conectorului furtunului de alimentare cu apă înainte de utilizarea produsului. Asiguraţi-vă, de asemenea, că nu există scurgeri de apă.

Dacă şuruburile sau conectorul furtunului de alimentare cu apă sunt slăbite, pot apărea scurgeri de apă.

Produsul pe care l-aţi achiziţionat este destinat exclusiv uzului casnic.

Utilizarea în scopuri profesionale se consideră o utilizare greşită a produsului. În acest caz, produsul nu va fi acoperit de garanţia standard furnizată de Samsung, iar producătorul nu poate fi făcut răspunzător pentru funcţionări greşite sau defecţiuni cauzate de o astfel de utilizare greşită.

Nu vă aşezaţi pe echipament şi nu plasaţi obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, ţigări aprinse, veselă, substanţe chimice, obiecte metalice etc.) pe echipament.

Aceasta poate conduce la electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare.

Nu pulverizaţi substanţe volatile, precum insecticide, pe suprafaţa echipamentului.

În afară de faptul că sunt nocive pentru sănătate, acestea pot provoca electrocutări, incendii sau probleme cu produsul.

Română - 8

Untitled-10 8

 

 

2014-03-18 �� 7:30:03