Nu spălaţi haine cu catarame, nasturi mari sau alte elemente metalice grele.

Sortaţi rufele în funcţie de culoare pe baza rezistenţei culorilor şi selectaţi ciclul recomandat, temperatura apei şi funcţiile suplimentare.

Aceasta poate provoca decolorarea sau deteriorarea materialului.

Aveţi grijă să nu lăsaţi copiii să îşi prindă degetele în uşă atunci când o închideţi.

În caz contrar, există pericolul de rănire.

AVERTIZARE: AVERTIZĂRI critice privind curăţarea

Nu curăţaţi echipamentul pulverizând apă direct pe acesta.

Nu folosiţi agenţi de curăţare cu un caracter acid puternic.

Nu utilizaţi benzen, diluant sau alcool pentru curăţarea echipamentului.

Acest lucru poate conduce la decolorare, deformare, deteriorare, electrocutare sau incendiu.

Înainte de curăţare sau de efectuarea operaţiilor de întreţinere, deconectaţi echipamentul de la priza de perete.

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Instrucţiuni referitoare la marcajul DEEE

Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice) (Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Română - 10

Untitled-10 10

 

 

2014-03-18 �� 7:30:04