3.Először egy csillagcsavarhúzóval lazítsa meg az adapter négy csavarját. Ezután fogja meg a (D) jelű alkatrészt, és a nyíl irányába forgassa el az (E) jelű alkatrészt, míg 5 mm-es rés nem keletkezik.

(*): 5 mm

4.Az adapter felfelé emelése közben a csavarokkal szorosan rögzítse a vízcsaphoz az adaptert.

Ezután kézzel forgassa el az (E) jelű alkatrészt a nyíl irányába, és húzza meg az adaptert.

5.Kösse rá a vízellátó tömlőt az adapterre. Az (F) jelű alkatrész megnyomásával a tömlő egy kattanással automatikusan csatlakozik az adapterhez.

Miután csatlakoztatta a vízellátó tömlőt az adapterhez, lefelé húzza meg a vízellátó tömlőt, és győződjön meg róla, hogy megfelelően csatlakoztatva van.

VIGYÁZAT: Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e megtörve vagy megcsavarodva. A megtört vagy megcsavarodott cső vízszivárgást okozhat, ami áramütéshez vezethet. Ha szükséges, elforgathatja a hidegvíz-tömlő mosógép felőli végét: lazítsa meg az L alakú illesztéket, forgassa el a csövet, majd húzza meg újra az L alakú illesztéket.

6.Nyissa meg a csapot, és győződjön meg róla, hogy nem szivárog-e a víz a bemenetnél, a csapnál vagy az adapternél. Ha vízszivárgást észlel, ismételje meg az előző lépéseket.

VIGYÁZAT: Vízszivárgás esetén ne használja a mosógépet. Ez áramütést vagy sérülést okozhat.

Ha a vízcsapnak csavarmenetű foglalata van, a vízcsövet a jelzett módon csatlakoztassa a csaphoz.

D

E

F

E

A vízellátáshoz az általánosan elterjedt típusú foglalatot használja. Ha a csap foglalata négyszögletű vagy túl nagy, távolítsa el róla a gyűrűt, mielőtt az adapterhez csatlakoztatja.

Magyar - 16

Untitled-416

 

 

2014-03-18 �� 6:23:15