„Smart Check“

Ši funkcija leidžia patikrinti skalbyklės būseną naudojant išmanųjį telefoną. Funkcija„Smart Check“ buvo pritaikyta:

„Galaxy“ ir„iPhone“ serijos modeliai (kai kurie modeliai nepalaikomi)

Kaip atsisiųsti programą „Samsung Smart Washer“

Atsisiųskite programą„Samsung Smart Washer į savo mobilųjį telefoną iš svetainių„Android market“ arba„Apple App store“ ir įdiekite ją. Galite nesunkiai ją surasti ieškodami „Samsung Smart Washer“.

Funkcijos „Smart Check“ naudojimas

1.Įvykus klaidai, 3 sekundes palaikykite vienu metu nuspaudę mygtukus Option

(Parinktis) ir Delay End (Uždelsta skalbimo ciklo pabaiga), kad paleistumėte funkciją„Smart Check“. Arba galima paleisti funkciją„Smart Check, jei nėra paspaudžiamas nei vienas mygtukas po to, kai skalbyklė yra įjungiama.

2. LED rodmenys ekrano skydelyje sukasi 2 ar 3 sekundes, ir skalbyklės ekrano skydelyje parodomas„Smart Check“ kodas.

3.Išmaniajame telefone paleiskite programą „Samsung Smart Washer“ ir spustelėkite mygtuką „Smart Check“. ‘Programą„Smart Check“ galima pakeisti programa„Smart Care“ pagal kalbos parinktį.

4.Išmaniojo telefono fotoaparatą fokusuokite į skalbyklės valdymo skydelyje rodomą„Smart Check“ kodą.

Jei skalbyklės valdymo skydelyje atsispindi elektros lemputės, dienos šviesos lempos arba šviestuvo šviesa, išmanusis telefonas gali nepajėgti atpažinti„Smart Check“ kodo.

Jei išmanųjį telefoną laikysite pernelyg buku kampu nuo vaIdymo skydelio priekio, jis gali nepajėgti atpažinti klaidos kodo. Geriausiems rezultatams pasiekti laikykite išmanųjį telefoną ir valdymo skydelio priekį lygiagrečiai ar beveik lygiagrečiai.

5.Jei telefonas fokusuojamas teisingai,„Smart Check“ kodas automatiškai atpažįstamas, o mobiliajame telefone rodoma išsami informacija apie skalbyklės būklę, klaidos pranešimas ir problemos sprendimo būdai.

6.Jei išmanusis telefonas daugiau nei dukart neatpažįsta„Smart Check“ kodo, skalbyklės valdymo skydelyje rodomą„Smart Check“ kodą į programą„Samsung Smart Washer“ įveskite rankiniu būdu.

Lietuvių kalba - 26

Untitled-8 26

 

 

2014-03-18 �� 4:08:52