Namestitev pralnega stroja

POZOR: Napajalnega vtiča ne priklapljajte v stensko vtičnico, preden ne dokončate namestitve.

OPOZORILO: Embalaža je lahko nevarna za otroke, zato vso embalažo (plastične vrečke, polistiren itd.) hranite izven dosega otrok.

1. KORAK – izbira mesta

Preden pralni stroj namestite, preverite:

da ima mesto trdno in ravno površino brez preprog ali poda, ki lahko preprečuje zračenje,

mesto ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi,

ima mesto zadostno prezračevanje,

ni izpostavljeno temperaturam, pri katerih bi voda zmrzovala (pod 0 ˚C),

mesto ni izpostavljeno toplotnim virom, kot sta olje ali plin,

ima mesto dovolj prostora, da pralni stroj ne stoji na napajalnem kablu.

2.KORAK – odstranitev transportnih vijakov

Pred namestitvijo pralnega stroja odstranite vse transportne vijake iz njegovega hrbtnega dela.

1.Odvijte vse vijake s ključem.

(*): po želji

2. Transportni vijak primite z roko in ga povlecite skozi širši del luknje. Ponovite pri vsakem transportnem vijaku.

3. Luknje zapolnite s priloženimi plastičnimi čepki.

4.Vse transportne vijake shranite na varno mesto, kjer jih lahko hitro poiščete, če

boste morali pralni stroj v prihodnosti premikati.

Slovenščina - 14

Untitled-714

2014-03-18 �� 4:06:59