Određivanje kapaciteta tereta veša

Nemojte da prepunite mašinu za pranje veša jer se veš možda neće dobro oprati. Pogledajte tabelu u nastavku da biste odredili kapacitet za tip veša koji perete.

Tip tkanine

Kapacitet opterećenja (kg)

WF70F5E

WF60F4E

 

Cotton (Pamuk)

7,0

6,0

Synthetics (Sintetika)

3,5

3,0

Denim (Teksas)

3,0

3,0

Dark Garment (Tamna odeća)

4,0

3,0

Sports Wear (Sportska odeća)

2,5

2,0

Wool (Vuna)

2,0

1,5

 

 

 

Kada veš nije balansiran i kada se prikazuje šifra greške„UE“, raspodelite opterećenje. Ako veš nije balansiran, može da dođe do smanjenja efikasnosti centrifuge.

OPREZ: Grudnjake (koji se peru u vodi) obavezno ubacite u mrežicu za pranje (kupuje se odvojeno).

Metalni delovi grudnjaka mogu da izbiju kroz materijal i da oštete veš. Stoga ih obavezno ubacite u mrežicu za pranje.

Sitna, lagana odeća, kao što su čarape, rukavice, unihop i maramice može da se uhvati u vrata. Ubacite tu odeću u mrežicu za pranje.

OPREZ: Nemojte da perete mrežicu za pranje u kojoj nema veša. To može da izazove prekomerne vibracije koje mogu da dovedu do pomeranja mašine za pranje veša i povreda.

KORIŠĆENJE 03  

Srpski - 29

Untitled-329

 

 

2014-03-18 �� 6:21:25