Pripojenie prívodnej hadice teplej vody (vybrané modely)

1.Pripojte červenú ramennú vodovodnú tvarovku tvaru L pre prívodnú hadicu

s teplou vodou k prívodu teplej vody v zadnej časti práčky. Potom ju dotiahnite otáčaním dielu (A) rukou v smere hodinových ručičiek.

2.Druhý koniec prívodnej hadice teplej vody pripojte ku kohútiku s teplou vodou na umývadle rovnakým spôsobom, ako ste pripojili prívodnú hadicu studenej vody.

Ak sa bude používať len studená voda, použite diel v tvare písmena Y.

Pripojenie hadice Aqua (vybrané modely)

Hadicu Aqua sme vyvinuli pre dokonalú ochranu pred únikmi.

Zarážka Aqua sa pripája k hadici Aqua a v prípade poškodenia hadice automaticky preruší prúdenie vody.

Taktiež na zarážke Aqua zobrazí výstražný indikátor (A).

Hadicu Aqua pripojte namontovaním zarážky Aqua na kohútik podľa znázornenia.

A

A

NASTAVENIE 02  

Pripojenie odtokovej hadice

Koniec odtokovej hadice môžete umiestniť tromi spôsobmi:

Cez okraj umývadla

Odtoková hadica sa musí umiestniť do výšky medzi 60 a 90 cm. Aby ste uchovali hrdlo odtokovej hadice prehnuté, použite dodanú plastovú vodiacu lištu hadice (A). Vodiacu lištu zaistite pomocou háčika o stenu alebo pomocou špagátu ku kohútiku, aby ste zabránili pohybu odtokovej hadice.

(*): 60 – 90 cm

A

K prípojke odtokového potrubia drezu

Prípojka odtokového potrubia sa musí nachádzať nad sifónom drezu, aby sa koniec hadice nachádzal minimálne 60 cm nad zemou.

K stúpaciemu potrubiu

Ako stúpacie potrubie odporúčame používať 65 cm vysoké zvislé potrubie. Nesmie byť kratšie ako 60 cm a dlhšie ako 90 cm. Aby ste uchovali hrdlo odtokovej hadice prehnuté, použite dodanú plastovú vodiacu lištu hadice (A). Odtokovú hadicu zaistite

k stúpaciemu potrubiu upevňovacími pásmi, aby sa nehýbala. Vývod stúpacieho potrubia vyžaduje:

• priemer minimálne 5 cm,

minimálnu odvodnú kapacitu v hodnote 60 litrov za minútu.

(*): 60 – 90 cm

Slovenčina - 17

Untitled-11 17

 

 

2014-03-18 �� 7:31:22