Rješavanje problema i informativne šifre

Provjerite ove stavke ako uočite sljedeće probleme na

perilici za rublje...

PROBLEM

RJEŠENJE

 

 

 

 

Provjerite je li perilica uključena u napajanje.

Ne pokreće se

Provjerite jesu li vrata čvrsto zatvorena.

Provjerite je li slavina za dovod vode otvorena.

 

 

Provjerite je li pritisnut gumb Pokretanje/pauza.

 

Uključite dovod vode.

Nema vode ili nema dovoljno

Provjerite je li cijev za dovod vode smrznuta.

vode

Izravnajte cijevi za dovod vode.

 

Očistite filtre s mrežicom na ulazima za dovod vode.

U ladici za deterdžent nakon

Provjerite radi li perilica za rublje uz odgovarajući tlak vode.

završetka ciklusa pranja

Provjerite je li deterdžent dodan u središnji dio ladice za deterdžent.

nalaze se ostaci deterdženta

 

 

 

Provjerite je li perilica postavljena na ravnu površinu. Ako površina nije ravna,

 

 

podesite duljinu nožica perilice za rublje kako biste izravnali uređaj.

Vibrira ili je previše bučna

Provjerite jesu li uklonjeni vijci za transport.

 

Provjerite dodiruje li perilica neki drugi predmet.

 

Provjerite je li količina rublja ujednačena.

Perilica za rublje ne ispušta

Izravnajte cijev za odvod. Uklonite savijene cijevi.

vodu i/ili ne centrifugira

Provjerite je li filtar za čestice začepljen.

Vrata su se zablokirala ili se

Vrata se mogu otvoriti tek 3 minute nakon zaustavljanja perilice ili isključivanja

ne mogu otvoriti.

 

napajanja.

 

 

 

Hrvatski - 34

Untitled-634

 

 

2014-03-18 �� 7:23:43