Pesumasina kasutamine

Uue Samsungi pesumasina puhul kujuneb kõige raskemaks küsimus, millist pesu esimesel korral pesta.

Teave pesuvahendite ja lisandite kohta

Õige pesuvahendi kasutamine

Pesuvahendi valimisel tuleks lähtuda pestava kanga tüübist (puuvillane, sünteetiline, õrnad materjalid, villane), värvist, veetemperatuurist ning määrdumisastmest. Kasutage alati vähese vahutavusega pesuvahendeid, mis on mõeldud kasutamiseks automaatpesumasinates.

Jälgige pesuvahendi tootja soovitusi, mis põhinevad pesukogusel, määrdumisastmel ja teie piirkonna vee karedusel. Kui te ei tea, kui kare teie vesi on, küsige oma veesüsteemi haldajalt.

Ärge kasutage pesuvahendit, mis on kõvastunud, kuna see võib loputustsükli ajaks pesuvahendilahtrisse jääda. Pesumasin ei pruugi sel juhul korralikult loputada. Ühtlasi võib ummistuse tagajärjel tekkida uputus.

Pesuvahendisahtli kasutamine

Teie pesumasinal on eraldi lahtrid pesuvahendi ja pesupehmendi jaoks. Enne tsükli käivitamist kallake kõik pulbrid ja lisandid vastavatesse lahtritesse.

ETTEVAATUST! Ärge avage pesuvahendisahtlit ajal, mil pesumasin töötab. Võite puutuda kokku kuuma vee või auruga.

Suurte esemete puhul ärge kasutage järgmisi pesuvahendeid.

Tabletid või kapslitüüpi pesuvahendid

Pesupallis või -võrgus olevad vahendid

Eelpesuvahendi lahter: pesuvahend eelpesu või tärgeldamise jaoks.

Põhipesuvahendi lahter: pesuvahend põhipesu jaoks, veepehmendi, eelloputusvahend, pleegitusvahend ja plekieemaldusvahend.

Pesupehmendi lahter: pesupehmendi (ärge täitke joonest MAX kõrgemale).

1.Tõmmake lahti pesumasina ülaosas juhtpaneelist vasakul asuv

pesuvahendisahtel.

2.Lisage soovitud koguses pesuvahendit põhipesuvahendi lahtrisse , enne kui käivitate pesumasina.

Vedela pesuvahendi jaoks kasutage vedela pesuvahendi juhikut (vt jaotist„Vedela pesuvahendi kasutamine (valitud mudelid)” lk 20). Ärge täitke vedela pesuvahendi juhikut pulbrilise pesuvahendiga.

KASUTAMINE 03  

Eesti - 19

Untitled-1 19

 

 

2014-03-18 �� 6:17:42