Karstā ūdens padeves caurules (atsevišķiem modeļiem) pievienošana

1.Pievienojiet sarkano karstā ūdens padeves caurules„L”veida savienojumu pie karstā ūdens pievada veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Pēc tam nostipriniet to, pagriežot detaļu (A) ar roku.

2.

Pievienojiet karstā ūdens padeves caurules otru galu izlietnes karstā ūdens krānam

A

 

tāpat, kā pievienojāt aukstā ūdens padeves cauruli.

 

 

 

Lai izmantotu tikai auksto ūdeni, izmantojiet„Y”veida savienojumu.

 

Aqua Hose ūdens caurules pievienošana (atsevišķiem modeļiem)

 

Aqua Hose ūdens caurule tika izveidota, lai nodrošinātu ideālu aizsardzību pret ūdens

 

noplūdēm.

 

Pie Aqua Hose ūdens padeves caurules ir pievienots īpašs ūdens aizturis, kas automātiski

 

atslēdz ūdens padevi, ja šī caurule ir bojāta.

 

Uz ūdens aiztura tiek attēlots arī brīdinājuma indikators (A).

 

Uzstādiet Aqua Hose ūdens padeves cauruli, pirms tam pievienojot pie krāna ūdens aizturi,

 

kā norādīts attēlā.

A

 

Novadcaurules pievienošana

Novadcaurules galu var novietot trīs veidos:

Pāri izlietnes malai

Novadcaurule jānovieto 60 līdz 90 cm augstumā. Lai saglabātu novadcaurules uzgaļa liekumu, izmantojiet komplektā iekļauto izliekto plastmasas elastīgās caurules ieliktni (A). Lai nepieļautu novadcaurules izkustēšanos, piestipriniet ieliktni pie sienas ar āķi vai pie krāna ar sloksnīti.

(*): 60 - 90 cm

A

Izlietnes novadcaurules atzarojumā

Novadcaurules atzarojumam jāatrodas augstāk par izlietnes sifonu, lai caurules gals būtu vismaz 60 cm attālumā no grīdas.

Spiediena caurulē

Kā spiediena cauruli mēs iesakām izmantot 65 cm augstu vertikālu cauruli. Tai jābūt vismaz 60 cm garai, un tā nedrīkst būt garāka par 90 cm. Lai saglabātu novadcaurules uzgaļa liekumu, izmantojiet komplektā iekļauto izliekto plastmasas elastīgās caurules ieliktni

(A). Nostipriniet novadcauruli pie stāvvada ar stiprinājuma saitēm, lai novadcaurule nevarētu izkustēties.

Spiediena novadcaurules:

Minimālais diametrs – 5 cm;

Minimālā novadīšanas kapacitāte – 60 litri/minūtē.

(*): 60 - 90 cm

Latviešu - 17

IESTATĪŠANA 02  

Untitled-8 17

 

 

2014-03-18 �� 7:26:38