Saugos informacija

Sveikiname įsigijus naują„Samsung“ skalbyklę. Šiame vadove pateikiama svarbi informacija, kaip prijungti, naudoti ir prižiūrėti šį įrenginį. Atidžiai jį perskaitykite, kad pasinaudotumėte visais savo skalbyklės privalumais ir funkcijomis.

Informacija apie saugos instrukcijas

Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad žinotumėte, kaip saugiai ir efektyviai naudoti naujo įrenginio papildomas ypatybes ir funkcijas. Laikykite instrukcijas saugioje vietoje netoli įrenginio, jei jų prireiktų ateityje. Naudokite įrenginį tik pagal paskirtį, aprašytą šiame naudotojo vadove.

Šiame vadove pateikiami perspėjimai ir svarbios saugos instrukcijos neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Sveikas protas, atsargumas ir atidumas skalbyklės prijungimo, priežiūros ir naudojimo metu yra jūsų pačių atsakomybė.

Kadangi šios eksploatavimo instrukcijos taikomos įvairiems modeliams, jūsų skalbyklės techniniai duomenys gali nežymiai skirtis nuo aprašytų šioje instrukcijoje ir gali būti taikomi ne visi perspėjimo ženklai. Jei turite kokių nors klausimų ar abejonių, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba ieškokite pagalbos ir informacijos svetainėje www.samsung.com.

Svarbūs saugos simboliai

Šiame naudotojo vadove pateikiamų piktogramų ir ženklų reikšmė

ĮSPĖJIMAS. Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima rimtai, mirtinai susižaloti ir (arba) padaryti žalos nuosavybei.

PERSPĖJIMAS. Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima susižaloti ir (arba) padaryti žalos nuosavybei.

PASTABA

Šie perspėjamieji ženklai yra skirti apsaugoti jus ir kitus nuo sužalojimų. Prašome atidžiai jų laikytis.

Perskaitę šį vadovą, laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte juo remtis ateityje.

Perskaitykite visas instrukcijas prieš naudodamiesi prietaisu.

Galimi pavojai – tokie pat, kaip naudojantis bet kuria kita įranga, varoma elektra ar susidedančia iš judančių dalių. Norėdami saugiai naudotis šiuo įrenginiu, susipažinkite su jo valdymu ir būkite atsargūs veikimo metu.

Lietuvių kalba - 4

Untitled-8 4

 

 

2014-03-18 �� 4:08:47