Gedimų diagnostika ir informacijos kodai

Patikrinkite šiuos dalykus, jei jūsų skalbyklė...

PROBLEMA

SPRENDIMAS

 

 

 

 

Patikrinkite, ar skalbyklė prijungta prie elektros tinklo.

Nepradeda veikti

Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos.

Patikrinkite, ar atsuktas vandens tiekimo čiaupas (-ai).

 

 

Paspauskite mygtuką Paleidimas / Pristabdymas.

 

Įjunkite vandens tiekimą.

Yra be vandens arba jo per

Patikrinkite, ar neužšalusi vandens tiekimo žarna.

mažai

Ištiesinkite vandens tiekimo žarnas.

 

Išvalykite šalto vandens įleidimo įrenginio tinklinį filtrą.

Baigus skalbimo ciklą, skalbimo

Įsitikinkite, kad skalbyklė veikia esant pakankamam vandens slėgiui.

priemonių stalčiuje liko

Patikrinkite, ar skalbiklį pilate į skalbimo priemonių stalčiaus vidurį.

skalbiklio.

 

 

 

Įsitikinkite, kad skalbyklė pastatyta ant lygaus paviršiaus. Jei grindų paviršius nelygus,

Vibruoja arba veikia pernelyg

 

sureguliuokite skalbyklės kojeles, kad ji stovėtų lygiai.

Patikrinkite, ar išimti transportavimo varžtai.

triukšmingai

Patikrinkite, ar skalbyklė nesiliečia su šalia esančiais daiktais.

 

 

Įsitikinkite, kad skalbinių partija paskirstyta tolygiai.

Skalbyklė neišleidžia vandens ir

Ištiesinkite vandens išleidimo žarną. Ištiesinkite žarnų kilpas.

(arba) negręžia

Patikrinkite, ar neužsikimšęs nuosėdų filtras.

Durelės neatsirakina arba

Durelės atsidarys tik po 3 min., mašinai sustojus arba išjungus maitinimą.

neatsidaro.

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba - 34

Untitled-8 34

 

 

2014-03-18 �� 4:08:53