Додаток

Табела за одржување на ткаенината

Следните симболи претставуваат насоки за грижа за облеката. Ознаките за грижа вклучуваат четири симболи во овој редослед: перење, белење, сушење и пеглање (и хемиско чистење кога е неопходно). Користењето на симболите овозможува конзистентност меѓу домашните и странските произведувачи на облека. Придржувајте се кон насоките за грижа за облеката, за максимизирање на траењето на облеката и намалување на проблемите при перење.

 

 

 

 

 

 

Отпорен материјал

 

Да не се пегла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деликатна ткаенина

 

Суво чистење со кој било растворувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да се пере на 95 ˚C

 

Суво чистење

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да се пере на 60 ˚C

 

Суво чистење само со перхлорид, лесен

 

 

 

 

 

 

 

 

бензин, чист алкохол или R113

 

 

 

 

 

 

Може да се пере на 40 ˚C

 

Суво чистење само со авионско гориво, чист

 

 

 

 

 

 

 

 

алкохол или R113

 

 

 

 

 

 

Може да се пере на 30 ˚C

 

Да не се чисти на суво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Само рачно перење

 

Да се суши на рамно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Само суво чистење

 

Може да се закачи при сушење

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да се бели во ладна вода

 

Да се суши на закачалка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да не се бели

 

Сушење во машина, нормална температура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да се пегла на 200 ˚C макс.

 

Сушење во машина, намалена температура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да се пегла на 150 ˚C макс.

 

Да не се суши во машина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да се пегла на 100 ˚C макс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заштита на животната средина

Овој уред е произведен од рециклиран материјал. Ако одлучите повеќе да не ја користите машината, ве молиме почитувајте ги регулативите за отпадоци од овој тип. Исечете го кабелот за напојување за да се спречи повторно поврзување на уредот со извор на напојување. Извадете ја вратата од уредот за да не може во внатрешноста да се заглават животни и мали деца.

Не ставајте поголемо количество детергент од она што се препорачува од страна на производителот на детергент.

Употребувајте средства за белење и отстранување на флеки само кога е неопходно.

Заштедете вода и електрична енергија со перење само на полна машина (потрошувачката зависи од избраниот циклус).

Декларација за согласност

Овој апарат е во согласност со Европските стандарди за безбедност, EC директива 93/68 и EN стандард 60335.

Македонски - 37

ДОДАТОК 08

Untitled-937

 

 

2014-03-18 �� 7:28:25