Veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšana

UZMANĪBU: Nespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā, pirms nav pabeigta iekārtas uzstādīšana.

BRĪDINĀJUMS: Iepakojuma materiāls var būt bīstams bērniem; uzglabājiet iepakojuma materiālu (plastmasas maisus, polistirolu utt.) drošā, bērniem neaizsniedzamā vietā.

1. SOLIS – Novietošanas vietas izvēle

Pirms veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas pārliecinieties, vai novietojat to:

Uz cietas, līdzenas virsma bez paklāja vai grīdas seguma, kas var traucēt ventilāciju;

Vietā, kas neatrodas tiešos saules staros;

Vietā, kur tiek nodrošināta piemērota ventilācija;

Vietā, kur tā netiek pakļauta zemām temperatūrām (zemākām par 0 ˚C);

Vietā, kas neatrodas siltuma avotu, piemēram, naftas vai gāzes, tuvumā;

Tā, lai veļas mazgājamā mašīna neatrastos uz strāvas vada.

2.SOLIS – Transportēšanas skrūvju noņemšana

Pirms veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas no tās aizmugures jāizņem visas transportēšanas skrūves.

1.Noņemiet visas skrūves, izmantojot uzgriežņatslēgu.

(*): Papildaprīkojums

2. Pieturiet transportēšanas skrūvi ar roku un izvelciet to no atveres. Atkārtojiet šo darbību katrai transportēšanas skrūvei.

3. Ievietojiet atverēs komplektā iekļautos skrūves urbuma vāciņus.

4.Uzglabājiet visas transportēšanas skrūves drošā vietā, lai tās būtu ērti pieejamas, ja

kādreiz nāksies veļas mazgājamo mašīnu pārvietot.

Latviešu - 14

Untitled-8 14

2014-03-18 �� 7:26:36