Informační kódy

Pokud pračka nepracuje správně, může se na displeji zobrazit informační kód. V takovém případě nejprve zkontrolujte následující tabulku a pokuste se provést navržené řešení, a teprve poté se obraťte na zákaznické středisko nebo prodejce společnosti Samsung.

SYMBOL KÓDU

ŘEŠENÍ

 

 

 

dE

Zajistěte, aby byla dvířka pevně uzavřena.

Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo.

 

 

Zajistěte, aby byly kohouty přívodu vody otevřeny.

4E

Zkontrolujte tlak vody.

Vyčistěte síťové filtry přívodů vody.

 

 

Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zauzlovaná nebo ucpaná.

5E

Vyčistěte odpadový filtr.

Zajistěte, aby byla správně nainstalována vypouštěcí hadice.

 

 

Prádlo v pračce je nerovnoměrně rozložené. Rozložte prádlo jiným způsobem. Praní

UE

 

jednoho kusu, např. deky, polštáře nebo osušky, může vést ke změně váhy během

 

 

odstřeďování. Pokud dojde ke změně váhy, může se zobrazit chybový kód„UE“.

cE/3E/Uc

Obraťte se na zákaznické středisko společnosti Samsung.

 

 

 

V případě, že se zobrazí jiné kódy nebo navržené řešení nevede k odstranění problému, obraťte se na zákaznické středisko nebo prodejce společnosti Samsung.

Čeština - 35

ZÁVAD ODSTRAŇOVÁNÍ 06  

Untitled-235

 

 

2014-03-18 �� 6:19:49