Príloha

Tabuľka starostlivosti o tkaniny

Nasledovné symboly poskytujú pokyny pre starostlivosť o odevy. Štítky o starostlivosti zahrňujú štyri symboly v tomto poradí: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie (a v prípade potreby suché čistenie). Použitie symbolov zaručuje konzistenciu medzi výrobcami odevov domácich a importovaných položiek. Dodržiavaním pokynov na štítku o starostlivosti maximalizujete životnosť odevu a znížite problémy s praním.

 

 

 

 

 

 

Odolný materiál

 

Nežehlite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jemné tkaniny

 

Môže sa čistiť pomocou akéhokoľvek rozpúšťadla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblečenie sa môže prať pri 95 °C

 

Čistiť v čistiarni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblečenie sa môže prať pri 60 °C

 

Suché čistenie len pomocou perchloridu,

 

 

 

 

 

 

 

 

jemnejších pohonných látok, čistého alkoholu

 

 

 

 

 

 

 

 

alebo R113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblečenie sa môže prať pri 40 °C

 

Suché čistenie len pomocou leteckého benzínu,

 

 

 

 

 

 

 

 

čistého alkoholu alebo R113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblečenie sa môže prať pri 30 °C

 

Nemôže sa čistiť nasucho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iba ručné pranie

 

Sušte vystreté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iba suché čistenie

 

Môže sa zavesiť, aby vyschlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môže sa bieliť v studenej vode

 

Sušiť na vešiaku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebieliť

 

Sušte prevrátené pri normálnej teplote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môže sa žehliť max. pri 200 °C

 

Sušte prevrátené pri obmedzenej teplote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môže sa žehliť max. pri 150 °C

 

Nesušte prevrátené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môže sa žehliť max. pri 100 °C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana životného prostredia

Toto zariadenie je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete toto zariadenie zlikvidovať, dodržujte miestne nariadenia, týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací kábel, aby sa zariadenie nedalo pripojiť k zdroju napájania. Demontujte dvierka, aby sa v zariadení nemohli uväzniť zvieratá a malé deti.

Neprekračujte množstvo čistiaceho prostriedku, ktoré sa odporúča v pokynoch od výrobcu čistiaceho prostriedku.

Pred cyklom prania používajte produkty na odstraňovanie fľakov a odfarbovače iba v prípade, ak je to nevyhnutné.

Šetrite vodu a elektrinu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo závisí od zvoleného cyklu).

Prehlásenie o zhode

Toto zariadenie vyhovuje európskym bezpečnostným normám, smernici ES 93/68 a norme EN 60335.

Slovenčina - 37

PRÍLOHA 08  

Untitled-11 37

 

 

2014-03-18 �� 7:31:28