Korišćenje mašine za pranje veša

Sa novom Samsung mašinom za pranje veša najteži deo pranja biće da odlučite koju odeću ćete prvu da perete.

Informacije o deterdžentu i aditivima

Korišćenje odgovarajućeg deterdženta

Tip deterdženta koji treba da koristite zavisi od vrste tkanine (pamuk, sintetika, osetljiva odeća, vuna), boje, temperature pranja i stepena zaprljanosti. Uvek koristite deterdžent koji stvara malo pene i koji je namenjen automatskim mašinama za pranje veša.

Pridržavajte se preporuka proizvođača deterdženta na osnovu težine veša, stepena zaprljanosti i tvrdoće vode u vašem kraju. Ako ne znate kakva je tvrdoća vode, obratite se lokalnom vodovodu.

Nemojte da koristite deterdžent koji se stvrdnuo ili je u grudvicama jer takav deterdžent može da se zadrži i nakon ciklusa ispiranja. Zbog toga mašina za pranje veša možda neće pravilno isprati veš ili može da dođe do zapušenja odvoda.

Korišćenje fioke za deterdžent

Mašina za pranje veša ima odvojene pregrade za deterdžent i za omekšivač za tkaninu. Sve aditive za veš sipajte u odgovarajuće pregrade pre uključivanja mašine za pranje veša.

OPREZ: Nemojte da otvarate fioku za deterdžent za vreme rada mašine za pranje veša. Možete da budete izloženi vrućoj vodi ili pari.

Kada perete velike komade veša nemojte da koristite sledeće tipove deterdženta.

Deterdžent u tabletama i kapsulama

Deterdžent koji je u loptici ili mrežici

Pregrada za deterdžent za pretpranje: Prašak za pretpranje ili štirak.

Pregrada za deterdžent za glavno pranje: Prašak za glavno pranje, omekšivač vode, sredstvo za pretpranje, izbeljivač i sredstvo za uklanjanje fleka.

Pregrada za omekšivač: Omekšivač za veš (nemojte puniti više od linije

MAKS. ).

1.Izvucite fioku za deterdžent u gornjem levom uglu mašine za pranje veša.

2. Sipajte preporučenu količinu deterdženta za veš direktno u pregradu za deterdžent za glavno pranje pre uključivanja mašine za pranje veša.

Da biste koristili tečni deterdžent, koristite vođicu za tečni deterdžent (pogledajte odeljak„Korišćenje tečnog deterdženta (određeni modeli)“ na stanici 20).

Nemojte da sipate deterdžent u prahu u vođicu za tečni deterdžent.

KORIŠĆENJE 03  

Srpski - 19

Untitled-319

 

 

2014-03-18 �� 6:21:22