Child Lock (Blocare pentru copii)

Funcţia Child Lock (Blocare pentru copii) vă permite să blocaţi butoanele, astfel încât ciclul de spălare pe care l-aţi ales să nu poată fi modificat.

Activarea/Dezactivarea

Dacă doriţi să activaţi sau să dezactivaţi funcţia Child Lock (Blocare pentru copii), apăsaţi simultan butoanele Temp. (Temperatură) şi Spin (Centrifugare) timp de 3 secunde.

Ledul„Child Lock (Blocare pentru copii) ” se aprinde la activarea funcţiei.

Cât timp este activată funcţia Child Lock (Blocare pentru copii), nu funcţionează decât butonul Alimentare. Funcţia Child Lock (Blocare pentru copii) rămâne activă chiar şi după pornirea şi oprirea alimentării sau după deconectarea şi reconectarea cablului de alimentare.

Sound Off (Oprire sunet)

Funcţia Sound Off (Oprire sunet) poate fi selectată pentru toate ciclurile. Când este selectată această funcţie, sunetul este dezactivat pentru toate ciclurile. Chiar dacă alimentarea este pornită şi oprită în mod repetat, această setare este menţinută.

Activarea/Dezactivarea

Dacă doriţi să activaţi sau să dezactivaţi funcţia Sound Off (Oprire sunet), apăsaţi simultan butoanele Spin (Centrifugare) şi Option (Opţiune) timp de 3 secunde.

Ledul„Sound Off (Dezactivare sunet)

” se aprinde la activarea funcţiei.

Delay End (Întârziere finalizare)

Puteţi seta maşina de spălat să încheie automat procesul de spălare mai târziu, alegând un interval de întârziere cuprins între 3 şi 19 ore (în trepte de 1 oră). Ora afişată indică ora la care se va încheia ciclul de spălare.

1.Porniţi alimentarea cu apă a maşinii de spălat.

2.Introduceţi rufele răsfirate în tambur, fără a-l umple excesiv.

3.Apăsaţi pe butonul Alimentare pentru a porni alimentarea.

4.Adăugaţi detergent şi, dacă este necesar, balsam sau detergent pentru prespălare în compartimentele corespunzătoare din sertarul de detergent.

5.Selectaţi ciclul şi opţiunile corespunzătoare pentru rufele de spălat.

6.Apăsaţi în mod repetat butonul Delay End (Întârziere finalizare) până la setarea perioadei de întârziere.

7.Apăsaţi butonul Pornire/Pauză.

Ledul„Delay End (Întârzierea finalizării ciclului)

” se va aprinde, iar ceasul va începe numărătoarea inversă până la atingerea

momentului setat.

 

8.Pentru a anula funcţia Delay End (Întârziere finalizare), opriţi şi reporniţi maşina de spălat apăsând butonul Alimentare.

Română - 25

UTILIZARE 03  

Untitled-10 25

 

 

2014-03-18 �� 7:30:08